Ga naar de inhoud

Achtergronden wijk-ggd’er

De doelgroep waar de wijk-GGD’er zich op richt bestaat uit mensen met onbegrepen (ook wel verward) gedrag. Hoe ziet deze groep eruit? Want iedereen kan wel eens tijdelijk de grip over zijn of haar leven kwijt zijn en daardoor verward (uitziend) gedrag vertonen.

Politiecijfers stijgen/dalen

Al sinds 2011, toen de politie de overlast van verwarde personen begon te registreren onder de E33-meldcode, stijgt elk jaar het aantal meldingen. Uit cijfers blijkt dat het aantal incidenten van personen met verward gedrag in 2021 ten opzichte van 2020 steeg (11%). Portefeuillehouder zorg en veiligheid Martin Sitalsing van de politie denkt dat Covid daar een rol in speelt. Financiële, sociale of fysieke problemen die sluimeren, komen aan de oppervlakte. Ook de afbouw van bedden in de ggz kan de toename van incidenten veroorzaken, denkt hij. Als mogelijke oplossing noemt Sitalsing goede samenwerking en noemt daarbij onder meer ook de wijk-GGD’er. 

Man kijkt recht in camera

Slachtoffers van fatale incidenten door politie-geweld

De wijk-GGD’er heeft ook als doel om escalatie en incidenten te voorkomen. En dat is maar goed ook, want uit een recent onderzoek van Bureau Beke blijkt dat een groot deel van slachtoffers van fatale incidenten door politie-geweld, mensen zijn die met meervoudige en complexe problemen kampen (82%). Meer dan de helft (58%) van hen heeft eerder contact gehad met de hulpverlening. Het is een groep die zeer kwetsbaar is, zo stellen de auteurs van het onderzoek. Wijk-GGD’ers kunnen hier mogelijk vroegtijdig een rol in spelen.

Kwetsbare inwoners na crisis niet goed in beeld

Uit onderzoek van 4 rijksinspecties (Jeugdgezondheidszorg en Jeugd, het Onderwijs, Justitie en Veiligheid en Sociale zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat kwetsbare inwoners met psychische problemen die na een periode van verward gedrag herstellen, niet goed in beeld zijn. Organisaties die hen in hun herstelproces kunnen helpen, zijn niet altijd betrokken. Redenen daarvoor kunnen zijn dat ten onrechte wordt gedacht dat deze kwetsbare mensen hun hulpvraag zelf onder woorden kunnen brengen.

Ook kan samenwerking tussen verschillende betrokken professionals ontbreken. Een aanbeveling van de inspecties is onder meer om een ‘waakvlamfunctie’ in te roepen. Zodat professionals na een crisis een vinger aan de pols houden. De wijk-GGD’er kan die vinger aan de pols zijn. Bovendien kan hij/zij een verbindende rol spelen tussen veel betrokken partijen.

Vergrijzing

Tenslotte vergrijst de Nederlandse bevolking. Dit betekent dat ook de doelgroep van de wijk-GGD’ers vergrijst. Dit is ook het beeld van de wijk-GGD’ers uit het veld. In 2021 was de zogenoemde ‘grijze druk’ 34%: op elke 65-plusser waren er 3 mensen in de werkzame leeftijd (20 tot 65 jaar). De komende jaren neemt dit nog toe tot bijna 50%, om daarna licht af te nemen. Dat is de verwachting in de bevolkingsprognose. Kennis van (psychiatrische) ziektebeelden van ouderen wordt dus steeds belangrijker.