Ga naar de inhoud

Landelijk coördinatiepunt wijk-ggd’ers

Het CCV is landelijk coördinatiepunt voor de wijk-GGD’er.

De functie van wijk-GGD’er bestaat nog maar kort. Om ervoor te zorgen dat de werkwijze toekomstbestendig blijft, is het nodig de kaders voor dit concept helder vast te leggen. Deze uitdagende taak ligt nu bij het CCV als landelijk coördinatiepunt voor de wijk-GGD’er.

Maatwerk

De werkwijze van de wijk-GGD’er draait om maatwerk. Dat betekent ook dat elke gemeente de functie op zijn eigen manier kan inrichten. Toch bevat het concept van de wijk-GGD specifieke elementen, die bepalend zijn voor het succes. Een van die succesfactoren is de vrije rol die een wijk-GGD’er als uitvoerende professional heeft. Vrijheden zijn dus prettig, maar zonder (minimale) eisen en een duidelijke borging, is het risico dat de functie met alle (bezuinigings)winden meewaait.

“Dat moet je niet willen,” zegt Leonie Aarsen, adviseur bij het CCV. “Dan wordt de wijk-GGD’er snel iets waar je afhankelijk van de omstandigheden, alle kanten mee op kunt. Terwijl iedereen baat heeft bij een duidelijke, herkenbare en eenduidig functie. Dat iedereen weet wat een wijk-GGD’er wel en niet doet. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat een wijk-GGD’er bij bezuinigingen ‘het systeem’ wordt ingezogen. Dat hij bijvoorbeeld indicaties moet afgeven, aan moet sluiten bij overleggen of aan een team wordt gekoppeld. Dat haalt de slagkracht van de wijk-GGD’er onderuit. Een wijk-GGD’er moet juist snel en als het nodig is overal dwars doorheen kunnen handelen.”  

Het is deze aandacht voor het bewaken en verder versterken van het concept van de wijk-GGD’er dat leidde tot een landelijk coördinatiepunt bij het CCV. Leonie Aarsen sprak er ook over met redacteur Heleen Bastiaanse van Zorg+Welzijn. Lees het artikel.

De komende jaren geeft het CCV samen met partners vorm aan onder meer gelijkvormige (meet)indicatoren om beter inzichtelijk te krijgen wat de inzet van een wijk-GGD’er oplevert. Ook is er nu een handreiking voor de regels van privacy en het delen van gegevens.

Aarsen: “Bij gemeenten leven veel dezelfde vragen. Vanuit een landelijk coördinatiepunt kunnen we deze vragen samen met partners uit het veld uitwerken en breed beschikbaar stellen. Zodat zij zelfstandig de functie kunnen inrichten en vorm geven.”

Deze activiteiten van het landelijk coördinatiepunt kunnen worden uitgevoerd dankzij subsidie van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Meer weten? Neem contact op en mail naar leonie.aarsen@hetccv.nl.

Gerelateerd