Ga naar de inhoud

Rol gemeente bij invoering wijk-GGD’er

Bij de invoering van de wijk-GGD’er hebben veel professionals van de gemeentelijke organisatie een rol.

Het college van burgemeester en wethouders is de bestuurlijke opdrachtgever. Zij is verantwoordelijk voor het opzetten en beheersen van de inzet van de wijk-GGD’er. De gemeenteraad moet het initiatief omarmen, ruimte geven om te experimenteren met de werkwijze en de koers kunnen wijzigen als dat nodig is. Daarnaast stelt de raad de kaders en budgetten vast en brengt ze het initiatief onder de aandacht bij inwoners. De gemeentelijke beleidsadviseurs (veiligheid én zorg) adviseren en ondersteunen het college.

Het is aan de projectleider, vaak een beleidsmedewerker, om alle partijen betrokken te krijgen. Hij of zij moet draagvlak creëren in de gemeenteraad, bij het gemeentebestuur en intern op ambtelijk niveau bij de afdeling veiligheid én de afdeling zorg als deze apart zijn georganiseerd. Draagvlak is ook nodig bij samenwerkingspartners die later met de wijk-GGD’er moeten samenwerken. Denk aan politie en ggz-instellingen.

Verder regelt de projectleider de financiële en organisatorische randvoorwaarden en zet hij/zij een goed functionerende projectorganisatie op. Ook zorgt hij er samen met de juridische afdeling en de wijk-GGD’er voor dat de privacy en gegevensdeling goed wordt georganiseerd. Gebruik hierbij de aanwijzingen uit de handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er. Tot slot denkt hij/zij na hoe de opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Het CCV begeleidde al meer dan 65 gemeenten hierbij en kan jou daar ook bij ondersteunen.