Ga naar de inhoud

Als gemeente aan de slag met wijk-GGD’ers

Op deze pagina staat informatie waarmee professionals van een gemeente zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

Wil jouw gemeente aan de slag met de werkwijze van de wijk-GGD’er? Dan vind je hier de informatie die je nodig hebt om zelfstandig aan de slag te gaan. Heb je advies of ruggenspraak nodig, neem contact op.

Vrije rol wijk-GGD’er

Een wijk-GGD’er hoeft niet per se bij de GGD in dienst te zijn. Dit kan ook bij de gemeente, de ggz of ergens anders zijn. De onafhankelijke rol van de wijk-GGD’er is cruciaal; hij is geen vast onderdeel van een sociaal wijkteam of een ander team en is niet gebonden aan specifieke regels of (cliëntgebonden) financiering. Dat houdt vooral in dat hij doet wat nodig is om een persoon met onbegrepen gedrag snel te helpen. Dat kan zijn door de juiste partners te betrekken, hulpverlening te regelen of te doen wat op dat moment nodig is. Dat kan ook iets kleins zijn, zoals een kopje koffie drinken of een boodschap doen. Deze vrije rol blijkt steeds de kern te zijn van het succes van de wijk-GGD’er.

Handreikingen

Onderaan deze pagina vind je 6 handreikingen. Daarmee kun je voortvarend aan de slag met de invoering van de werkwijze in je gemeente. Belangrijk is om met alle partners uit het veiligheids- en zorgdomein alvast voorwerk te doen om het bestuurlijk commitment te organiseren. Je vindt in deze handvatten verder informatie over doelen stellen en monitoren, het profiel van een wijk-GGD’er en hoe je deze positioneert. 

De handige voorbeelden, formats en checklists helpen je om je project op te starten. Op de pagina achtergronden vind je meer informatie over de ontwikkeling van overlast door mensen met onbegrepen gedrag. Wil je graag leren hoe anderen het doen, kom dan eens naar een van onze bijeenkomsten.

Gerelateerd