Ga naar de inhoud

Partnergeweld of ex-partnergeweld is, zoals de term aangeeft, elke vorm van geweld tussen partners of ex-partners. In intieme relaties gaat het om de gedragingen, handelingen en houdingen van 1 van de (ex)partners die erop gericht zijn de ander te controleren en domineren.

Het kan gaan om fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of gewelddadigheden die zich herhalen of kunnen herhalen. Ook online geweld of stalking valt hieronder, net als de onafgebroken dreiging van geweld. Lees meer over de vormen, signalen en aanpakken van partnergeweld.

Gerelateerd