Ga naar de inhoud

Vormen van partnergeweld

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op deze pagina vind je een korte uitleg van de verschillende vormen van geweld in partnerrelaties.

Lichamelijke mishandelingAlle vormen van lichamelijk geweld, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, aan de haren trekken, hardhandig beetpakken of het toebrengen van brandwonden.
Psychische mishandelingOok wel emotionele of geestelijke mishandeling genoemd. Het gaat om het stelselmatig uitschelden, treiteren, vernederen, bedreigen, kleineren, overvragen, isoleren of elk ander gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op de ander.
Seksueel geweldAlle vormen van seksuele intimidatie en geweld binnen een relatie. Dit wil zeggen penetratie of andere seksuele handelingen en aanrakingen waarbij geweld of dreiging met geweld wordt gebruikt. Of van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat is te weigeren.
Achterlating (en of verstoting)Een persoon wordt onder dwang teruggestuurd of achtergelaten in het buitenland. Er is een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland. Achterlating gebeurt vaak door reis- of verblijfsdocumenten af te pakken. Bij vrouwen kunnen huwelijksproblemen en aantasting van de familie-eer een rol spelen. Ook kan het zijn dat de vrouw achtergelaten of verstoten wordt zodat de man een nieuw huwelijk kan beginnen.
StalkingIemand bewust lastigvallen waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. Het gaat vaak om meerdere soorten gedragingen die op zichzelf staand niet altijd strafbaar zijn. Denk aan achtervolgen, dreigen met geweld, ongewenste telefoontjes of berichten sturen of op naam van iemand anders herhaaldelijk contact zoeken. Stalking is een vorm van geweld omdat het inbreuk maakt op de veiligheidsbeleving van slachtoffers.
Genitale verminkingStaat ook bekend als vrouwenbesnijdenis. Dit is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder dat hier een medische noodzaak voor is. Het schendt de Universele Rechten van het Kind en de Mens.
OuderverstotingWil een kind een van zijn ouders, waar het voorheen goed contact mee had, niet meer zien, dan spreek je van ouderverstoting. Ouderverstoting is een onderdeel van een scheiding tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de scheiding. Ouderverstoting is schadelijk voor ouder en kind.