Ga naar de inhoud

Signalen van partnergeweld

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 volwassenen te maken met ernstige of herhaaldelijk huiselijk geweld. Elke vorm van huiselijk geweld is strafbaar, maar slechts een klein deel van de slachtoffers doet aangifte.

Vanuit veiligheidsoogpunt is kennis over huiselijk geweld en de verschillende signalen belangrijk om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het inschatten van de veiligheidsrisico’s, het maken van de juiste afwegingen en grenzen stellen. Goed signaleren maakt duidelijk waar grenzen nodig zijn of handhaving, dan wel zorg nodig is. Het geeft aan met wie moet worden samengewerkt om tot een duurzame verandering te komen en te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Voor het zorgdomein geldt hetzelfde. Ook zorgprofessionals moeten de juiste signalen door kunnen zetten, zodat de veiligheid van betrokkenen op een zorgvuldige manier kan worden gewaarborgd. Speelt er agressie in een situatie, dan kunnen de veiligheidsprofessionals grenzen aangeven en zo ruimte creëren voor zorgtrajecten.

Deze integrale bril is noodzakelijk voor dit soort thema’s, waarbij veiligheids- als zorgvraagstukken tegelijkertijd spelen.

De meest voorkomende vorm van huiselijk geweld is (ex)partner geweld. Voor vragen of advies over (ex)partner geweld, kun je altijd contact opnemen met Veilig Thuis in jouw regio. Het is belangrijk (ex)partner geweld te signaleren.

Op de website meldcode.nu vind je algemene signalen die passen bij een slachtoffer of een dader.

Een veel besproken thema de afgelopen jaren is stalking. Door verschillende zaken waarbij (dodelijke) slachtoffers vielen en media hier aandacht aan besteedden, is er steeds meer bekendheid en aandacht voor dit fenomeen. Algemene sinalen van stalking vind je op de website huiselijkgeweld.nl.

Stalking kan groot gevaar opleveren voor het slachtoffer en zijn/haar omgeving. Slachtofferhulp Nederland bracht de signalen die mogelijk wijzen op gevaar in kaart.

Bij achterlating of verstoting wordt een man/vrouw tegen zijn/haar wil achtergelaten in het buitenland. De (ex)partner of (schoon)familie doet er alles aan om terugkeer naar Nederland te voorkomen.

Heb oog voor het verdwijnen van mensen en ga actief aan de slag om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden. Zoek actief naar (vermoedelijke) slachtoffers met de hulp van politie of Veilig Thuis. Meer informatie vind je op huiselijkgeweld.nl.

Genitale verminking, ook wel meisjes- of vrouwenbesnijdenis genoemd, is strafbaar. In 2012 is de wet gewijzigd en kunnen daders die buiten Nederland zich hier schuldig aan maken, worden vervolgd. Nog steeds worden te veel vrouwen en meisjes in Nederland slachtoffer van deze vorm van (gedwongen) besnijdenis. Het belang van preventie is groot. Op huiselijkgeweld.nl lees je meer over de signalen die duiden op genitale verminking.

Ook huiselijk geweld verandert. Zo zijn er steeds nieuwe verschijningsvormen die de kop opsteken. Zoals bijvoorbeeld ouderverstoting. Signalen van ouderverstoting vind je in een pdf op de website mediationverbindt.nl.

In het belang van de aanpak en de veiligheid moet je op de hoogte (willen) blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen huiselijk geweld en kindermishandeling. Die ontwikkelingen vind je op deze pagina’s.