Ga naar de inhoud

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld. Veel volwassenen en kinderen hebben er dagelijks mee te maken. Ruim 200.000 mensen worden naar schatting jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld; wel over wie het geweld pleegt. Bij huiselijk geweld of geweld in afhankelijkheidsrelaties gaat het om familie of mensen uit de huiselijk kring die het geweld plegen, zoals (ex) partners en familieleden.

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

“Je ziet het pas als je het weet en als je het weet, kun je het herkennen. Pas als je het herkent, kun je er wat mee.”

Geweld gaat niet alleen over lichamelijk letsel. Het gaat ook om emotionele of psychische verwaarlozing of mishandeling, seksueel geweld, het herhaaldelijk lastig vallen, onthouden van de juiste zorg of getuigen zijn van (ex)partnergeweld. Meestal wordt huiselijk geweld onderverdeeld in 4 vormen: partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.

Kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling noodzakelijk

Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) kan voorkomen in een situatie waar multiproblematiek speelt. Dit is een thema met zowel een zorg- als een veiligheidsaspect. Om interventies te laten aansluiten op wat een gezin of persoon nodig heeft, hebben veiligheids- en zorgprofessionals kennis nodig over deze vormen van geweld.

In dit dossier lees je meer over de mogelijk te herkennen signalen en de verschillende verschijningsvormen die kunnen voorkomen bij meervoudige en complexe problemen.

Aansluiten

Als kinderen opgroeien in een omgeving met multiproblematiek, lopen ze meer risico om in aanraking te komen met criminaliteit. Daarom is het nodig dat  professionals die in de verschillende domeinen werken, de noodzakelijke (basis)kennis hebben over multiproblematiek. Alleen dan kunnen zij zorgvuldig en integraal signaleren, aansluiten op de behoeften van gezinnen met multiproblematiek en jongeren helpen.

Gerelateerd