Ga naar de inhoud

Huiselijk geweld en de samenwerking tussen veiligheid en zorg

Vanuit veiligheidsoogpunt is kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) en de verschillende signalen van belang om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het inschatten van de risico’s voor de openbare orde en veiligheid in een wijk, buurt of dorp. Door signalen goed op te vangen en deze te wegen in de volledige context, krijg je een beeld van de inzet die nodig is om de veiligheid te waarborgen. Soms moet je direct handhaven zodat een situatie niet uit de hand loopt. Op andere momenten kan een zorgtraject een optie zijn.

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zodra er een duidelijk beeld is van de situatie en de bijbehorende veiligheidsrisico’s, weet je ook met wie je moet en mag samenwerken om tot een duurzame verandering te komen. Als problemen heel complex zijn, kan het nodig zijn om met meerdere partners domeinoverstijgend samen te werken. Dit wordt ook wel integraal samenwerken genoemd en is nodig wanneer zowel veiligheids- als zorgvraagstukken tegelijkertijd spelen.  

Samenwerking het CCV, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut

Voor een effectieve aanpak van HGKM is het handig als professionals de informatie en aanpakken die ze daarvoor nodig hebben goed kunnen vinden. Dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Daarom werken het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut samen. Met elkaar verzamelen, verrijken, duiden en delen we kennis, werkwijzen en onderzoeken op dit onderwerp.

Uit een eigen onderzoek onder 184 respondenten blijkt dat bijna 30% van de professionals basiskennis over HGKM niet heeft om hun werk goed te kunnen doen.

Basiskennis huiselijk geweld en kindermishandeling op orde hebben

Professionals geven aan hoe ongelofelijk belangrijk het is om de basiskennis goed op orde te hebben en juist te definiëren. Want ze weten niet altijd welke informatie zij zoeken. Met de juiste kennis kunnen ze huiselijk geweld en kindermishandeling wel effectief aanpakken, passende acties uitzetten en de juiste specialisten bevragen.

“Je ziet het pas als je het weet, als je het weet, kun je het herkennen, en als je het herkent, kun je er wat mee.”

Daar komt nog eens bij: ook huiselijk geweld verandert. Nieuwe thema’s zoals bijvoorbeeld ouderverstoting zijn vaak onvoldoende of pas in een later stadium bekend onder professionals. Door deze nieuwe kennis eerder te verbinden met het operationele veld, blijven professionals aangesloten op de steeds veranderende thema’s.

Het doel van dit dossier is om de basisinformatie voor professionals zo eenduidig en toepasbaar mogelijk te maken.

Frustratiewijzer: 5 grootste frustraties én oplossingen

Movisie, het NJi en het CCV maakten samen een frustratiewijzer. Deze geeft een overzicht van 5 veel voorkomende frustraties van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Je vindt hierin tips en handige informatie waarmee je vastgelopen processen weer op gang kunt helpen.

Naar de frustratiewijzer op huiselijkgeweld.nl

Het CCV helpt

Het team Veiligheid en Zorg van het CCV denkt graag met je mee hoe je als lokale ketenpartners samen signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt herkennen, erkennen en delen. Daarbij is zowel aandacht voor de zachte kant van signaleren (hoe bespreek je je zorgen, wat zijn onderbuikgevoelens, hoe veilig is het om die te delen), als de harde kant (waar kan ik signalen kwijt, wat gebeurt er met mijn signaal en hoe weet ik of het signaal klopte).  

Het Gesprek

Professionals vragen ook regelmatig hoe zij nu werkelijk aan de voorkant van problemen kunnen komen en hoe ze dat samen (beter) kunnen organiseren. Het team faciliteert dit in ‘Het Gesprek’: een laagdrempelige bijeenkomst met partners.  Een aantal basale maar wezenlijke vragen staan hierin centraal en worden samen verkend, zoals: Wat heb jij nodig? Wat kun je en mag je van elkaar verwachten? Hoe help je elkaar verder?  

Of volg bijvoorbeeld samen met je ketenpartners de basistraining Veiligheid en Zorg.

Interesse in ‘Het Gesprek’ of een van de andere trainingen? Je kunt het team ook gebruiken als klankbord; het team Veiligheid en Zorg helpt je graag verder in je werk. Mail naar veiligheidenzorg@hetccv.nl of bel met CCV-adviseur Leonie Aarsen: 06 27 06 74 00