Ga naar de inhoud

Stap 1 – Aanleiding

Er zijn twee mogelijke aanleidingen voor het opstellen van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid:

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

  • Er wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld: het op te stellen uitvoeringsplan is het eerste uitvoeringsplan bij dit IVP. 
  • Het uitvoeringsplan is afgelopen terwijl de IVP-periode nog niet voorbij is: er moet een vervolgplan worden opgesteld.

Voor het eerste uitvoeringsplan en vervolgplannen gelden veelal dezelfde uitgangspunten. Ook zijn de stappen bij het opstellen van het uitvoeringsplan grotendeels hetzelfde. Er zijn echter ook enkele verschillen. Deze vind je bij stap 2 (afwegingen) en stap 4 (opstellen).