Ga naar de inhoud

Stappenplan nazorg slachtoffers overvallen

Overvallen_Wat_als_het_toch_plaatsvindt

Gemeenten spelen een centrale rol bij de uitvoering van de nazorg aan slachtoffers van een overval. Gemeente stimuleren samenwerking met andere partijen en stemmen de verschillende activiteiten op elkaar af. Dit stappenplan biedt handvatten om deze regierol bij de nazorg na een overval op te pakken. Het is echter geen blauwdruk, dus je hoeft niet alle stappen exact zo te doorlopen. In de praktijk kun je bijvoorbeeld sommige stappen versneld doorlopen. Ook kun je je huidige aanpak tegen het licht van dit stappenplan houden.

Essentieel is wel dat je, voordat er een overval plaatsvindt, aan de slag gaat met de voorbereidende fase. Hier vindt de vormgeving van de nazorg plaats: wie is de contactpersoon en hoe is de samenwerking en de informatie-uitwisseling geregeld. Kortom: het opzetten van een plan van aanpak voor de nazorg. Bij de stappen screenen, hulp verlenen en evalueren vind je de uitwerking hiervan: de activiteiten die je kan ondernemen en coördineren nadat er een overval heeft plaatsgevonden.

Naast daadwerkelijke hulp aan het slachtoffer vallen maatregelen om overvallen te voorkomen (zogenaamde preventieve maatregelen) ook onder de noemer nazorg overvallen.

De HIC-preventiewijzer biedt een overzicht van diverse landelijke, regionale en lokale initiatieven die slachtoffers ondersteuning bieden na een overval. Door een gerichte selectie te maken, verschijnen de voor u meest relevante maatregelen.

Globaal overzicht stappenplan

StapResultaat
1. VoorbereidenContactpersoon / Analyse / Opzet samenwerking & informatie-uitwisseling  / Nazorgplan
2. ScreenenActuele analyse / besluit uitrol nazorg
3. Nazorg verlenenUitrol nazorg overvallen / protocol
4. EvaluerenBijsturing / doorontwikkeling nazorg overvallen