Ga naar de inhoud

Stap 7: Evaluatie

Straat met diverse uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

De evaluatie is een belangrijk onderdeel van de KVU. De resultaten van de samenwerking (de verbeteringen met betrekking tot de veiligheid) én de samenwerking zelf, vormen de belangrijkste onderwerpen van de evaluatie.

Evaluatie is geen eindpunt. Het achterliggende doel is verbetering: met elkaar vaststellen wat er goed ging en wat er voor verbetering vatbaar is. De uitkomst van de evaluatie is uw boodschappenlijstje met verbeterpunten en acties hoe die verbeterpunten worden aangepakt. De evaluatie levert je zo de bouwstenen voor het wederom uitvoeren van een veiligheidsanalyse, met de intentie om een aangepast plan van aanpak op te stellen.

Het verzamelen van gegevens

Voordat je daadwerkelijk begint met het evalueren, is het verstandig dat je bepaalt welke gegevens daarvoor nodig zijn en hoe deze kunnen worden achterhaald. Om een KVU-project te evalueren is het handig om verschillende gegevens te verzamelen en deze in hun samenhang te bekijken. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld politiecijfers te vergelijken met uitspraken die zijn gedaan door het uitgaanspubliek en/of de horecaondernemers.

Evaluatie van de maatregelen

Om de maatregelen te evalueren, moet je een effectevaluatie uit voeren. In het plan van aanpak is aangegeven op welk moment er geëvalueerd wordt. Behalve een nameting is het ook mogelijk dat je tussenmetingen verricht. Het resultaat van een tussentijdse evaluatie kan zijn dat je moet bijstellen. De evaluatie achteraf dient als input voor het herijken van de veiligheidsanalyse. Hiermee is de KVU te zien als een continu proces.

Evaluatie van de samenwerking

Je beoordeelt niet alleen de maatregelen, maar ook de samenwerking zelf. Vanwege het cyclische karakter van de KVU, is de output hiervan van belang om de samenwerking kwalitatief te houden bij het opnieuw doorlopen van de verschillende fases. Met een goede evaluatie zorg je voor een permanente toegevoegde waarde van de samenwerking.