Ga naar de inhoud

Stap 6: Uitvoering

Straat met diverse uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Na ondertekening van het samenwerkingsconvenant ga je over tot de uitvoering van de maatregelen. Hier komt het aan op het daadwerkelijk realiseren van de gekozen maatregelen.

Werkgroep

Voor de uitvoering van een maatregel kan de projectgroep een aparte werkgroep formeren. De werkgroep is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de maatregel. In de werkgroep worden alle direct betrokken organisaties samengebracht.

De werkgroepen hebben elk een afzonderlijke samenstelling van participerende instellingen. Het toezicht door de politie komt bijvoorbeeld voornamelijk op het bordje van de politieorganisatie terecht. Terwijl de horeca weer een trekkersrol vervult bij het opstellen van algemene gedrags- en huisregels.

  •  Overzicht van effectieve en veelbelovende maatregelen om veilig uitgaan te bevorderen staan in de Keuzewijzer Veilig Uitgaan van het CCV.

Projectbeheersing

Tijdens de uitvoering van het plan van aanpak houd je in de gaten of het KVU-project op schema ligt. Bijvoorbeeld op gebied van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Onderstaande formats kunnen helpen bij de projectbeheersing: