Ga naar de inhoud

Stap 4: Plan van aanpak

Straat met diverse uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Na de veiligheidsanalyse ga je aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak (PvA). Het resultaat van de veiligheidsanalyse is hierbij leidend. In deze fase is stevige procesmatige ondersteuning van cruciaal belang.

Het plan van aanpak beschrijft de huidige veiligheidssituatie, de problemen, de doelstellingen, maatregelen en activiteiten. Het concretiseren van de doelen is noodzakelijk. Dit maakt de doelen meetbaar voor evaluatie. Gebruik bij voorkeur het SMART-principe.

SMART-principe

 • Specifiek: beschrijf precies wat gedaan moet worden.
 • Meetbaar: geef een norm aan om te kunnen meten of het doel is gehaald.
 • Acceptabel: zorg voor voldoende draagvlak bij de betrokken partijen.
 • Realistisch: de doelstellingen moeten haalbaar zijn. 
 • Tijdgebonden: geef een termijn aan waarop het gewenste resultaat moet worden bereikt.

Tip

Streef bij het formuleren van de doelstellingen niet een te hoog ambitieniveau na. Het stellen van onrealistische doelen – bijvoorbeeld omdat ze financieel niet haalbaar zijn – zorgt voor teleurstelling. Daarnaast is het van belang dat iedere partij zich kan vinden in de doelstellingen.

Onderdelen plan van aanpak

Bij een PvA staat functionaliteit voorop: het moet wel praktisch blijven en bruikbaar zijn als naslagwerk. In het PvA beschrijf je:

 • De motieven voor het project (informatie over de problemen en achtergronden).
 • Een schets van de huidige situatie (de veiligheidsanalyse).
 • De doelstelling van het project.
 • De begin- en einddatum van het project.
 • De beslismomenten en beslisser (wie is verantwoordelijk en wie is bevoegd).
 • Het benoemen van concrete maatregelen en doelstellingen.
 • De condities, randvoorwaarden.
 • De definities van het eindproduct.
 • De samenwerkingsstructuur (opbouw samenwerkingsverband).
 • De evaluatiemomenten en -criteria.
 • Het implementatietraject.
 • Een financiële paragraaf.

Selecteren van maatregelen

Controleer bij het selecteren van maatregelen of deze passen in de lokale situatie. Met maatregelen die bijvoorbeeld gekozen zijn op basis van gewoonte, draagvlak of een aanbeveling van andere gemeente – en daardoor de link missen met de veiligheidsanalyse -, loop je het risico dat die minder goed tot hun recht komen. Doe daarom je voordeel met de Keuzewijzer Veilig Uitgaan: hierin staan effectieve en innovatieve maatregelen, inclusief informatie over de problemen en situaties waarvoor een maatregel geschikt is.

Een belangrijke stap in het PvA is het vastleggen van evaluatiemomenten en -criteria. Dat geldt zowel voor de samenwerking als voor het geheel, alsmede voor de verwachte resultaten van de maatregelen.

De laatste stap is het opnemen van een financiële paragraaf. Begroot per maatregel wat de kosten zijn en geef aan vanuit welk budget het wordt bekostigd. Als je helder beschrijft wat de financiële mogelijkheden zijn, voorkom je later in het proces teleurstellingen als maatregelen door een tekort aan financiering niet worden gerealiseerd.

Praktijkvoorbeelden