Ga naar de inhoud

Aanpak politie

De politie treedt vooral repressief op bij heling.

Foto van een dief die een fiets steelt. Ter illustratie van het CCV-dossier Heling.

De politie:

  • Neemt bij aangiften (unieke) serienummers op en zorgt voor afsignalering als een gestolen goed teruggevonden is
  • Houdt de database Stop Heling met aangiftes van gestolen goederen up-to-date.
  • Stimuleert opkopers zich aan te sluiten op het DOR en handhaaft de registratieplicht
  • Treedt op na meldingen van burgers en ondernemers dat een gestolen goed wordt aangeboden
  • Treedt op na meldingen van het DOR dat een gestolen goed is opgekocht
  • Draagt bij aan de afhandeling van de civiele schadeclaim van de opkoper via SODA
  • Gebruikt het DOR voor de opsporing van helers en plegers van high impact crimes en andere diefstallen.

De politie is wettelijke verplicht om aangiften op te nemen. De politie zorgt voor een zo volledig mogelijke beschrijving van het gestolen goed. Ook houdt de politie de database Stop Heling met de aangiftes van gestolen goederen actueel.

Stimuleren

De politie moet burgers en opkopers stimuleren aangifte te doen bij diefstal of het aanbieden van gestolen tweedehands goederen. Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat ‘er toch niets aan gedaan wordt’ en aangifte doen geen zin heeft. Het is belangrijk dat bij aangifte zoveel mogelijk unieke kenmerken worden vermeld van het gestolen goed.

Een website als stopheling.nl werkt alleen goed als er aangiften worden gedaan en de serienummers van bezittingen goed worden genoteerd.

Net zoals gemeenten stimuleert ook de politie opkopers gebruik te maken van het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Wijkagent

Een wijkagent kan opkopers attenderen op en informeren over het DOR. Daarvoor bezoekt hij de opkoper bijvoorbeeld in zijn bedrijf.

Links

Brochure digitaal opkopersregister

De politie voert controles uit op papieren of digitale registers van opkopers en controleert of de opkoper het goed voldoende heeft geregistreerd conform de bepalingen in artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit bij artikel 437 van het wetboek van Strafrecht.

Als de opkoper het goed niet correct geregistreerd heeft, dan kan dat leiden tot overtreding art. 437.

Artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van art.437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register.

Politie en boa’s sporen strafbare feiten ten aanzien van diefstal en heling op.

Ze hebben de bevoegdheid om controle uit te oefenen en hebben vrije toegang tot alle lokaliteiten/plaatsen waarvan redelijkerwijs wordt vermoed dat deze door een handelaar worden gebruikt. Ook kunnen ze voorwerpen in beslag nemen. Zowel politie als boa’s hebben binnentredingsbevoegdheid.

Net als de boa’s kan de politie naast het Wetboek van Strafrecht ook optreden op grond van de APV. Zij kan controletaken uitoefenen in het kader van de gehele APV.

De stichting Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) is opgericht om opkopers te compenseren bij inkomstenderving. Opkopers die informatie in het DOR zetten, raken geregeld gestolen goederen kwijt door inbeslagname door de politie. Zij werden hiervoor in het verleden niet gecompenseerd.

Door samenwerking met SODA is hierin verandering gekomen. Deze stichting verhaalt namens de benadeelde ondernemer het schadebedrag en de indirecte schade op degene die het gestolen goed voor verkoop heeft aangeboden.

Bestanden

Bestanden

Links

Praktijkvoorbeeld

Politieteam Loosduinen (Den Haag) roept in dit filmpje inwoners op hun sieraden te fotograferen en registreren om het helers zo moeilijk mogelijk te maken.

diefstalv2

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.