Ga naar de inhoud

Aanpak opkopers

Ook opkopers van tweedehands goederen kunnen bijdragen aan het verminderen van heling:

Foto van een dief die een fiets steelt. Ter illustratie van het CCV-dossier Heling.

De opkopers:

 • Voldoen aan hun meldplicht door zich als opkoper te melden bij de gemeente
 • Geven wijzigingen van hun opkopersbedrijf door aan de gemeente, zoals een verhuizing of opheffing van het bedrijf
 • Voldoen aan hun registratieplicht en maken daarvoor bij voorkeur gebruik van het DOR
 • Controleren voordat ze een gebruikt of ongeregeld goed opkopen, het serienummer via de app of website van Stop Heling
 • Kopen bij twijfel geen gebruikte of ongeregeld goed op
 • Geven aan de politie door dat hun een gestolen goed is aangeboden
 • Registreren de serienummers van (waardevolle) goederen in hun inkoopregister
 • Maken bij voorkeur van niet-unieke goederen een foto van het object
 • Vergewissen zich van de identiteit van de aanbieder via het identificatiebewijs
 • Nemen een bewaartermijn in acht alvorens ze de opgekochte goederen doorverkopen
 • Maken in geval van schade gebruik van de civiele claim via SODA, mits ze te goeder trouw zijn en gebruik maken van het DOR

Een ondernemer in tweedehands goederen moet zijn bedrijf verplicht melden bij de gemeente middels een door de gemeente gewaarmerkte registratie volgens Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Toezicht en overzicht

Als gemeente bent u verplicht toezicht te houden op deze meldplicht. Je kunt dit overzicht vanaf eind september 2016 eenvoudig bijhouden met behulp van het Digitaal Opkopers Loket.

Een opkoper van tweedehands goederen is verplicht om alle aankopen te registeren. Dit kan alleen in een register dat officieel is gewaarmerkt.

Digitaal Opkopers Register

De gemeente stelt hiervoor bij voorkeur het  DOR beschikbaar.

DOR is aangesloten op de database van gestolen goederen van stopheling.nl.

Opnemen in register

In dit doorlopend (genummerde) en gewaarmerkt  inkoopregister moeten de opkopers noteren:

 • aankoopdatum;
 • een zo volledig mogelijke omschrijving van het tweedehands goed, met soort, merk en (serie)nummer;
 • koopprijs;
 • naam en adres van de aanbieder.

Wet- en regelgeving

Handelaren in tweedehands goederen zijn op basis van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 1 van het uitvoeringsbesluit wettelijk verplicht élke aankoop van gebruikte en ongeregelde goederen te registreren in een inkoopregister.

Handelaren in tweedehands goederen zijn verplicht een inkoopregister bij te houden. Bij voorkeur in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Voordelen DOR

Het Digitaal Opkopers Register biedt opkopers een aantal voordelen. Het DOR:

 • Vereenvoudigt de wettelijk verplichte registratie van opgekochte tweedehands goederen.
 •  Is 24/7 beschikbaar.
 •  Biedt betere bescherming tegen heling doordat het gekoppeld is aan de database van Stop Heling met aangiftes van gestolen goederen. Als de opkoper gestolen goederen koopt, maakt hij zich schuldig aan een strafbaar feit. Dit kan ertoe leiden dat de politie het gestolen goed in beslag neemt, de opkoper financieel gedupeerd achterblijft en vervolgd wordt voor heling.
 • Gaat heling tegen door de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven te vergroten.
 • Biedt de mogelijkheid om ter ondersteuning van voorraad/magazijn controles op eenvoudige wijze te sorteren, exports te maken, of te zoeken naar soort, merk, type of serienummer.

DOR 3.0

Met ingang van 17 januari 2017 maakt het DOR gebruik van 8 verschillende branche-gerichte goederenkaarten. Dit versnelt en vereenvoudigt de invoer.

De stichting Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) is opgericht om opkopers te compenseren bij inkomstenderving. Opkopers die informatie in het DOR zetten, raken geregeld gestolen goederen kwijt door inbeslagname. Zij werden hiervoor in het verleden niet gecompenseerd.

Door samenwerking met SODA is hierin verandering gekomen. Deze stichting verhaalt namens de benadeelde ondernemer het schadebedrag en de indirecte schade op degene die het gestolen goed voor verkoop heeft aangeboden.

Links

Links

Bestanden