Ga naar de inhoud

ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1913

De burgemeester van Eindhoven sluit een woning voor de duur van vier maanden na de vondst van 79,66 gram cocaïne (verdeeld over 87 zakjes) op de slaapkamer van de oudste zoon. De Afdeling oordeelt echter dat er te weinig aanwijzingen zijn om aan te nemen dat er in of vanuit de woning drugs werden verhandeld. Daarnaast had de zoon al vóór het besluit tot sluiting de woning verlaten door bij zijn vader in te trekken. De burgemeester had niet kunnen concluderen dat de sluiting van de woning noodzakelijk was voor het herstel van de openbare orde en het woon- en leefklimaat, aldus de Afdeling.