Product toegevoegd aan winkelmand

Woninginbraak

Inzet last onder dwangsom

Steeds meer gemeenten zetten, in navolging van de gemeente Putten, het bestuurlijk instrument last onder dwangsom in om inbrekers zoveel mogelijk te frustreren.

Sinds 2014 legt de gemeente Putten een last onder dwangsom op, als de politie iemand met inbrekerswerktuig tegenkomt. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Putten staat namelijk dat het verboden is op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

Hoe is burgemeester Lambooij van Putten erop gekomen om dit bestuurlijk instrument in te zetten? "Ik heb enthousiaste en creatieve ambtenaren die ervan houden om juridisch de grenzen op te zoeken en te kijken wat er toch binnen de wet mogelijk is. Een tijd geleden was het aantal inbraken hoog en dat prikkelde hun creativiteit", blikt Lambooij terug.

Achtergrond

Op 6 april 2016 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak in een hoger beroep. Het hoger beroep werd ongegrond verklaard: "Gelet op de in het proces-verbaal geschetste omstandigheden, heeft het college de portofoons, schroevendraaier, kniptang en beitel terecht als inbrekerswerktuigen aangemerkt en terecht aannemelijk geacht dat [appellant] aldus in strijd met artikel 2:44, eerste lid, van de APV inbrekerswerktuigen op een openbare plaats bij zich had. Gezien de overtreding was het college bevoegd om handhavend op te treden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom."

Argument

Als iemand in uw gemeente met inbrekerswerktuig wordt betrapt, komt hij of zij er vaak vanaf met een boete van 140 euro op basis van de APV. U kunt daarnaast overwegen om een last onder dwangsom op te leggen, zoals de gemeente Putten gebruikt. Hierbij kunnen de bedragen oplopen van 2.500 tot wel 10.000 euro.

Vermeld in APV

Om dit instrument in te zetten, is vermelding in de APV noodzakelijk. In de model-APV van de VNG staat:

Artikel 2:44 Vervoer Inbrekerswerktuigen

1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.
2.       Dit verbod is niet van toepassing indien de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatige sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Lees meer over dit artikel.

Samenwerking politie

Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente samenwerking met de politie zoekt. Politiemensen maken namelijk een proces-verbaal als zij iemand met inbrekerswerktuig aantreffen. Dit proces-verbaal van de politie moet informatie bevatten over de omstandigheden, bijvoorbeeld als gezien is dat de persoon in kwestie meerdere keren in een straat gereden heeft of dat uit het politiesysteem blijkt dat hij of zij meerdere justitiƫle antecedenten heeft.

Brieven

Vervolgens kan de gemeente de betreffende persoon schriftelijk waarschuwen. In samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onder andere gekeken naar voorbeelden die in het land beschikbaar zijn. Hieruit zijn twee modelbrieven gekomen die gemeenten naar wens kunnen gebruiken: