Product toegevoegd aan winkelmand

Woninginbraak


Witte voetjes

De witte voetjes maken in veel gemeenten onderdeel uit van de integrale aanpak van woninginbraak. De gemeente/politie laat papieren flyers in de vorm van een schoenafdruk achter bij woningen en in bergingen waar zij openstaande of niet afgesloten ramen of deuren aantreft. Op de flyer staat de waarschuwing: "Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn". Het doel van deze acties is om mensen bewust te maken van het risico op insluiping als ramen en deuren niet goed zijn afgesloten.

Gemeenten passen de voetjes vaak toe in wijken met een verhoogd inbraakrisico, een zogenoemde hotspotwijk. De flyer bevat naast een waarschuwing ook preventietips, contactgegevens voor meer informatie en een verwijzing naar een PKVW-bedrijf. In de hoop dat bewoners door deze acties hun woning beter beveiligen door hang- en sluitwerk volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen toe te passen.

Uitvoering

Meestal voert politie de actie uit, bijvoorbeeld via de wijkagent, politievrijwilligers of gepensioneerde politieagenten. Maar het gebeurt ook door gemeentelijke toezichthouders, een extern ingehuurd beveiligingsbedrijf of studenten. Voorwaarde is dat de studenten met een hesje herkenbaar zijn en er voldoende toezicht is van ge├╝niformeerd personeel. Deze personen betreden de woning niet, maar waar mogelijk sluiten zij wel de ramen en deuren die zij open aantreffen. Samen met de voetstap laten ze vaak een brief achter met een toelichting op de actie en bijvoorbeeld een uitnodiging voor het bijwonen van een informatieavond.

Effectiviteit

Er zijn voor deze interventie geen onderzoeksresultaten beschikbaar. In de gemeente Huizen constateerde men wel dat voorlichtingsbijeenkomsten die direct op dergelijke acties volgen, beter worden bezocht dan wanneer deze op een willekeurig moment worden georganiseerd.

Variant

Een variant hierop zijn lampjes-acties waarbij politie de bewoners een waarschuwing geeft in de vorm van een kartonnen gloeilamp, omdat de woning te donker is en de bewoner daarmee aangeeft niet thuis te zijn en zo een risico loopt om slachtoffer te worden van woninginbraak.

Meer informatie

< Terug naar de Toolkit met middelen