Product toegevoegd aan winkelmand

Woninginbraak


Woninginbraak

Het CCV helpt veiligheidsprofessionals bij de aanpak van woninginbraak. We ondersteunen gemeenten en woningcorporaties bij de organisatie en uitvoering van initiatieven op het gebied van veiligheid en preventie. Samen zoeken we naar een aanpak op maat. Wat kunnen we gezamenlijk doen om de kans op woningbraken te verkleinen?

Advies en voorlichting

Huiseigenaren en huurders kunnen zelf veel doen om de kans op woninginbraak te verkleinen. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij inbraakpreventie en bewustwording door bewoners. Het CCV helpt daarbij met advies en ondersteunde middelen. 

Wil je meer weten over ons aanbod? Vul hier het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Ook bieden we diverse communicatiemiddelen aan om de bewustwording over inbraakpreventie te vergroten.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) draagt bij aan inbraakpreventie en sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in buurten en wijken. Een inbreker heeft langer de tijd nodig om binnen te komen in een woning die is beveiligd volgens de PKVW-eisen. Het Politiekeurmerk maakt inzichtelijk wat de gemeente concreet aan veilig wonen doet en draagt bij aan een prettige en veilige woonomgeving. Geslaagde inbraken nemen tot 90 procent af ten opzichte van woningen zonder Politiekeurmerk. Kijk voor meer informatie op de website van het Politiekeurmerk.   

Zomercampagne online

De zomerperiode is aangebroken. In deze tijd slaan inbrekers graag hun slag, omdat bewoners vaak lange tijd van huis zijn of tijdens een dagje weg hun woning niet goed afsluiten. De zomercampagne laat zien wat je tijdens de vakantie zelf kunt doen om woninginbraak te voorkomen. Want: Dagje weg? Deur op slot!

Bekijk de zomercampagnematerialen

Buurtpreventie

Buurtpreventieprojecten werken preventief tegen criminaliteit en helpen bij de aanpak ervan. Doordat burgers oplettend zijn in hun wijk, wordt de heterdaadkracht vergroot. In het webdossier Buurtpreventie zetten we de verschillende vormen van buurtpreventie op een rijtje. Daarnaast vind je er een handreiking voor gemeenten en politie om buurtpreventieteams te ondersteunen. 

Inzet last onder dwangsom

Steeds meer gemeenten zetten last onder dwangsom in om inbraak tegen te gaan. Potentiële inbrekers kunnen op grond van dit bestuurlijke instrument een stevige dwangsom opgelegd krijgen voor het vervoer van inbrekerswerktuigen.

Lees hier meer.

Inbraakcijfers

Het aantal inbraken daalt al jaren. Die afname is voor een groot deel te danken aan preventie.

JaarAantal inbraken
201843.000
201749.000
201655.000
201565.000
201470.650
2013

87.000

 

De inbreker in beeld

 • Gelegenheidsinbreker
  • Pleegt zo’n 90% van alle inbraken. 
  • Treft weinig voorbereiding en slaat zijn slag wanneer de gelegenheid zich voordoet.
 • Professionele inbreker
  • Handelt vaak in opdracht
  • Bereidt zich goed voor en heeft eigen werkwijze 
 • Mobiele bendes
  • Bereiden zich ter plaatse voor
  • Plegen in aaneengesloten periodes meerdere woninginbraken per dag

Cilindertrekken

De laatste jaren is cilindertrekken populair als inbraakmethode. Bij cilindertrekken wordt met speciaal gereedschap de cilinder uit het slot getrokken. Daarnaast zijn het openbreken van deuren en ramen, het boren van gaatjes of het breken van het cilinderslot nog steeds gangbare inbraakmethoden.

Zie politiekeurmerk.nl  voor meer informatie over inbraakmethodes. 

Links

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Woonveiliger
Maak het ze niet te makkelijk
Politie, thema woninginbraak
Raadsleden en veiligheid