Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel

Het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel dient als referentiekader en handelingsperspectief voor gemeenten om hun rol binnen de bestuurlijke aanpak van mensenhandel (verder) in te vullen. De achterliggende vraag is hierbij: 'Wat is minimaal nodig om mensenhandel vanuit het bestuur effectief aan te kunnen pakken?'

Beschrijving

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de integrale aanpak van mensenhandel. Een gemeente staat voortdurend met verschillende ketenpartners in contact en kan bestuurlijke middelen inzetten om mensenhandel aan te pakken.

Een gemeente voldoet aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel indien de gemeente:

  • Werkt aan actieve signalering van mensenhandel.
  • Een functionaris heeft die optreedt als contactpersoon binnen de gemeente, bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers mensenhandel terecht kunnen. 
  • Gemeentelijk beleid en lokale regelgeving heeft dat de aanpak van mensenhandel ondersteunt. Beleid gericht op prostitutie, met daarbij aandacht voor voorlichting en hulpverlening aan prostituees en de aanpak van seksuele uitbuiting, is hier een onderdeel van.

Animatie

In deze animatie komt aan bod wat het basisniveau is van de bestuurlijke aanpak mensenhandel en welke rol en taken gemeenten hebben ten aanzien van de aanpak van mensenhandel.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie, RIEC/LIEC en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden