Ga naar de inhoud

Aandachtsfunctionaris

Gemeenten moeten een aandachtsfunctionaris mensenhandel aanwijzen. Deze persoon is aanspreekpunt voor collega’s die mogelijke signalen van mensenhandel hebben waargenomen.

Handen die zich losmaken van een touw en worden bevrijd. Ter illustratie van het CCV-dossier Mensenhandel.

De aandachtsfunctionaris verzamelt signalen van al het gemeentepersoneel en verrijkt de informatie zo mogelijk met onder andere adresgegevens, eventueel eerder opgelegde sancties of andere zaken. Een helder stappenplan,  een factsheet van Taskforce-RIEC Brabant Zeeland en tips van FairWork helpen de aandachtsfunctionaris mensenhandel. 

Signalen doorgeven

De aandachtsfunctionaris mensenhandel weet wat de juiste manier is om signalen door te geven aan relevante partners. De aandachtsfunctionaris kan de volgende instanties benaderen om signalen van mensenhandel door te geven:

De RIEC, de politie en de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven de signalen door aan het landelijke meldpunt van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM).

Hulp en meer informatie

De aandachtsfunctionaris mensenhandel is daarnaast bekend met de bestuurlijke mogelijkheden om barrières tegen mensenhandel op te werpen en met de instanties waar slachtoffers van mensenhandel terechtkunnen. Slachtoffers van mensenhandel, deskundigen, hulpverleners en anderen die hulp of informatie willen, kunnen onder andere terecht op de website www.wegwijzermensenhandel.nl.