Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld in het openbaar vervoer


Geweld in het OV

Geweld in het openbaar vervoer komt regelmatig voor. Van de treinconducteur die in elkaar wordt geslagen en bespuugd, tot de argeloze reiziger die op het perron op gewelddadige wijze wordt overvallen: de kranten staan er vol mee.

Medewerkers en reizigers

Uit de OV-klantenbarometer 2016 blijkt dat 2% van de reizigers in 2016 slachtoffer was van bedreiging en 1% van mishandeling. Deze cijfers zijn de afgelopen vier jaar gelijk gebleven.

De personeelsmonitor 2016 laat zien dat het percentage medewerkers dat een geweldsincident heeft meegemaakt (mishandeling of bedreiging) iets hoger ligt dan in 2014. In 2014 werd 6% van het personeel slachtoffer van mishandeling, in 2016 was dit 7%. In 2014 werd 29% van het personeel bedreigd, in 2016 was dit 31%. 6% (2% meer dan in 2014) voelt zich tijdens het werk (zeer) onveilig.

Landelijk actieprogramma

Sinds oktober 2016 wordt het Actieprogramma sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer uitgevoerd. Om het aantal incidenten in het openbaar vervoer in 2018 drastisch terug te verminderen stelden vervoerders, vakbonden en overheden gezamenlijk dit actieprogramma op. Het actieprogramma bevat een pakket aan maatregelen op gebied van preventie, technische innovaties, repressie, informatiedeling en slachtoffergerichte maatregelen.