Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Deskundigenpanel VBB-systemen schept duidelijkheid

In de praktijk komen vakmensen die werken met de CCV-conformiteitsschema’s situaties tegen waar de norm of de eisen onduidelijk zijn. Op dat moment komt het deskundigenpanel in beeld. Het panel bestaat uit technisch-inhoudelijke deskundigen die samen de norm en/of de eisen interpreteren. Indien iedereen het met elkaar eens is over de juiste interpretatie, wordt er een zogenaamd interpretatiebesluit genomen. Op basis van het overleg met het deskundigenpanel VBB-Systemen in november heeft het CCV de volgende interpretatiebesluiten gepubliceerd. 

Waterkwaliteit

Interpretatiebesluit 2017-01 geeft richtlijnen voor de waterkwaliteit voor automatische sprinklerinstallaties die niet alleen met drinkwater gevuld kunnen worden. Dit is van toepassing voor sprinklerinstallaties die aangelegd worden volgens NEN-EN 12845+A2+NEN 1073, NFPA en FM. 

Samengestelde obstructies

Het sproeigebied van een sprinkler mag niet te veel worden beïnvloed door obstructies, zoals leidingen of grote lampen onder de sprinklers. De norm NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 geeft wel aan hoe met enkele obstructies moet worden omgegaan, maar niet als er meer obstructies worden gecombineerd, als er bijvoorbeeld meer leidingen naast elkaar liggen. Interpretatiebesluit 2017-02 geeft hier nu richtlijnen voor.  De nieuwe interpretatiebesluiten vindt u op de website van Certificatie en Inspectie.

Aanpassingen besluitenlijst

Het Deskundigenpanel VVB-systemen heeft besluit 2.8 over NFPA-pompen aangepast in verband met de publicatie van technisch bulletin 74B Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen in mei 2017. Met het verschijnen van technisch bulletin 48A Blusschuimsystemen - lichtschuim in juni 2017 is besluit 9.2 over inspectie van lichtschuiminstallaties overbodig geworden en verplaatst naar de lijst met besluiten die alleen gelden voor bestaande installaties. U vindt de besluitenlijst op de website van Certificatie en Inspectie.

Onderscheid tussen winkel en opslag

Bij het ontwerpen van een sprinklerinstallatie moet gekeken worden hoe de te beveiligen ruimte wordt gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld winkels en opslagruimtes. Maar moderne winkels hebben soms ook voorraad in de winkel liggen. Moeten dan de ontwerpregels voor opslag worden gebruikt? In een interpretatie heeft het deskundigenpanel nu een duidelijk basis voor een keuze gegeven.   

Verhouding brandklassen EU met NFPA

Bij sprinklerbeveiliging moet rekening worden gehouden met brandgedrag van materiaal. In Europa wordt een testsysteem gebruikt dat materialen indeelt in een bepaalde klasse. De Verenigde Staten hebben ook een systematiek, maar die is net even anders. Dat is lastig als in Nederland een sprinklerinstallatie moet worden gemaakt volgens de Amerikaanse NFPA-voorschriften. In een interpretatie heeft het deskundigenpanel aangegeven hoe de EU-brandklassen zich verhouden tot de eisen uit NFPA.  

De interpretaties kunnen worden gebruikt bij certificatie en inspectie van sprinklersinstallaties. U vindt ze op deze pagina

Harmonisatie en interpretatie

Een lijst met interpretatiebesluiten en harmonisatieafspraken voor alle brandbeveiligingsinstallaties is te vinden op de website van Certificatie en Inspectie