Ga naar de inhoud

CCV-certificaat veiligheid en zorg

Met het CCV-certificaat 'veiligheid en zorg in de wijk' versterk je de samenwerking rondom veiligheid en zorg.

Mensen reiken met handen naar elkaar. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid en zorg.

Medewerkers van gemeenten, politie, brandweer en zorginstellingen spelen ieder vanuit hun eigen expertise in op ontwikkelingen in de veranderende samenleving. Wanneer je met elkaar samenwerkt, kan je contacten leggen met én een beroep doen op de netwerken die al in de wijk actief zijn. Zo kan je effectiever werken aan een veilige en leefbare woonomgeving in de wijk. Ook als daar kwetsbare inwoners wonen. 

Wil je ook het CCV-certificaat ‘veiligheid en zorg in de wijk’ behalen? Dan doorloop je met de betrokken partijen de volgende stappen: 

  • Je maakt afspraken over de samenwerking
  • Je maakt afspraken over de lokale veiligheidsproblemen en risico’s
  • Je maakt afspraken over passende maatregelen
  • Je maakt afspraken over de kwaliteit van de uitvoering van de maatregelen
  • Je maakt afspraken over de evaluatie van de maatregelen en de samenwerking

Procesbegeleiding certificaat veiligheid en zorg

Het CCV treedt bij het traject tot certificering op als procesbegeleider. We ondersteunen de betrokken partijen in een werkgroep en helpen de verschillende stappen te doorlopen. Dit zijn het opstellen van een convenant, een veiligheidsanalyse, een plan van aanpak en de inhoud van de audit om te komen tot certificering. Een collega-zorginstelling beoordeelt de stappen en keurt ze goed (externe audit). Na goedkeuring geeft het CCV het certificaat ‘veiligheid en zorg in de wijk’ af.

Convenant ‘veiligheid en zorg in de wijk in Veldhoven

In maart 2016 gaf het CCV het eerste certificaat ‘veiligheid en zorg in de wijk’ af in Veldhoven. Veldhoven wilde agressie en geweld voorkomen en de veiligheid(-sbeleving) en leefbaarheid bij hulpverleners, hulpbehoevende/kwetsbare wijkbewoners en omwonenden verbeteren. Daarvoor hebben zorginstelling Severinus (Riny van de Pol), de gemeente Veldhoven en wijkagenten en de politie betere samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn getoetst, beoordeeld en vastgelegd in het convenant ‘veiligheid en zorg in de wijk’.  

Neem contact op met het CCV

Wil je een oriënterend gesprek over het certificaat of een offerte op maat? Neem dan contact op met CCV-adviseur Frannie Herder.

Download factsheet

Lees meer over het certificaat veiligheid en zorg