Ga naar de inhoud

Veiligheid en zorg

Werk je in het veiligheidsdomein of het sociaal domein? Of je nu in het ene of het andere domein werkt, dan weet je intussen ook wel dat je er niet aan ontkomt om samen te werken en de verbinding te zoeken met de ander.

Mensen reiken met handen naar elkaar. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid en zorg.

Samen elke dag het verschil maken

Zowel binnen je eigen (gemeentelijke) organisatie, als daarbuiten met belangrijke partners. En dan ervaar je ook dat dit niet altijd even makkelijk is. Botsende wereldbeelden, culturen, protocollen, wetten en regels kunnen behoorlijk in de weg zitten.

“Het begint met meer begrip krijgen voor elkaars werk.”

Op de Wall of Connection bieden we projecten die succesvol samenwerken over de domeinen veiligheid en sociaal een podium.

Gezamenlijke maatschappelijk opgave

Afgelopen jaren begeleidde het team Veiligheid en zorg vele gemeenten en hun partners in hun zoektocht naar een betere samenwerking.

Leonie Aarsen: “We zien keer op keer dat het nogal wat vergt van alle professionals om buiten de gebaande paden te (durven) lopen. Het begint met meer begrip krijgen voor elkaars werk, perspectieven en doelen. Zodat je daarna samen met een frisse en vernieuwde blik kunt zoeken naar de gezamenlijke maatschappelijke opgave. De ervaring leert dat je sneller vooruit komt wanneer een externe, onafhankelijke partij dit proces begeleidt. En uiteraard doen we dat graag.”

Het CCV helpt samenwerken op het snijvlak van veiligheid en zorg

Als team Veiligheid en Zorg verbinden, versterken en ondersteunen we professionals uit het veiligheidsdomein en het sociaal domein bij de opgave om elke dag opnieuw het verschil te maken voor inwoners en cliënten. Onze ondersteuning richt zich op 3 pijlers:

  • Langdurige en complexe problemen
  • Veilige en sociaal leefbare wijken
  • Regie en organisatievraagstukken.

Vraag het CCV om ondersteuning bij de uitdagingen die de samenwerking op het snijvlak van veiligheid en zorg met zich meebrengen. We zijn graag je klankbord, denken met je mee, geven informatie, begeleiden dit proces of geven training en concrete hulp. Wat we doen en hoe, staat in deze afbeelding samengevat. Klik op de afbeelding om te vergroten. Heb je vragen of wil je eens sparren? Mail naar veiligheidenzorg@hetccv.nl.

Lees meer over: succesvol samenwerken over de domeinen heen, Meet & Greet veiligheid en zorg, CCV-certificaat veiligheid en zorg en de thema’s waar de adviseurs veiligheid en zorg op gespecialiseerd zijn.

Meer weten over zorg en veiligheid?

Wil je meer weten? Laat van je horen, en neem direct contact op met Nicole Langeveld: nicole.langeveld@hetccv.nl, 06 103 203 72. 

Gerelateerd