Ga naar de inhoud

Samenwerken veiligheid en zorg

Maatschappelijke thema’s die raken aan veiligheid en zorg zijn meestal complex en aan verandering onderhevig. Hoe kun je dan succesvol samenwerken, over de domeinen heen?

Mensen reiken met handen naar elkaar. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid en zorg.

Waar straf en zorg samen komen

Neem als voorbeeld deze situatie: bij een gezin wordt hennep ontdekt. Wat doe je? Natuurlijk is het verboden en krijgt de familie met het strafrecht te maken. In dit proces kun je je ook afvragen of het strategisch handig is om dit gezin uit de woning te zetten of het onmogelijk te maken dat zij voor sociale woningbouw in aanmerking komen. Los je daar problemen mee op of creëer je juist meer problemen?

De vraag is hoe je in zulke situaties samen kaders kunt uitzetten. Bijvoorbeeld handhaven waar dat nodig is én tegelijkertijd een positieve en duurzame verandering inzetten. Tenslotte heeft iedereen er baat bij dat het gezin toekomstperspectief behoudt. De kans op terugval in crimineel gedrag is anders onvermijdelijk. Straf en zorg komen op deze manier samen.

Veiligheid en sociaal domein: 2 verschillende werelden

Het vraagt wel om het nodige begrip over en weer van veiligheids- en zorgprofessionals. En ook om een krachtige samenwerking. Dat is regelmatig een hele uitdaging. Want professionals uit deze 2 verschillende werelden hanteren in hun werk andere uitgangspunten. Daar waar professionals uit het sociaal domein vooral werken met een intrinsieke motivatie bij cliënten, leggen veiligheidsprofessionals de focus op veiligheid en het handhaven van de wet- en regelgeving.

Samenwerken vraagt om loslaten en stuurmanskunst

Van beide partijen vraagt samenwerking dus om een heel ander uitgangspunt en ook aanpak. Ze moeten bijvoorbeeld instellingsdoelstellingen loslaten en commitment vormen op een integraal doel dat in het belang is van de betrokken persoon of personen. Bovendien moeten professionals ook zorgen dat ze het lokale bestuur goed meenemen in het proces. Daar is in de samenwerking regelmatig de nodige stuurmanskunst voor nodig.

Het boek ‘Vangnet voor Victor’ gaat dieper in op deze dilemma’s, ervaringen en inzichten uit de dagelijkse praktijk van de samenwerking tussen veiligheid en zorg. Het biedt inspiratie en praktische handvatten om in de (gemeentelijke) praktijk deze domeinen succesvol te verbinden.

Integrale aanpak veiligheid en zorg

Deze processen, daar krijgen we bij het CCV energie van. We ondersteunen gemeenten actief en op locatie bij het maken van een werkende integrale aanpak op het snijvlak van veiligheid en zorg. Ook helpen we je concreet te werken naar de voorwaarden die nodig zijn om creatief en over de organisatiegrenzen heen interventies in te zetten. Daarbij sluiten we natuurlijk aan bij wat er al is en leggen we binnen de bestaande lokale structuren nieuwe verbindingen.

Contact

Heb je ook een complexe uitdaging? Laten we samen kijken wat we kunnen betekenen.

Benieuwd op welke specifieke inhoudelijke thema’s we verder actief zijn? Lees het op de pagina’s ‘Thema’s veiligheid en zorg

Wall of Connection

We hebben ook mooie voorbeelden voor je, als inspiratie. Op de Wall of Connection bieden we projecten die succesvol samenwerken over de domeinen veiligheid en sociaal een podium.

Meet & Greet

Tijdens de jaarlijkse Meet & Greet bijeenkomst staat het elkaar ontmoeten en leren kennen centraal. Dit jaar vindt deze plaats op 19 september.

Deskundigenpanel

Vier keer per jaar bevragen we ons Deskundigenpanel veiligheid en zorg over actuele ontwikkelingen in de praktijk. Dat gebeurt zowel via vragenlijsten als (online) bijeenkomsten. Wil jij ook je bijdrage leveren? Mail dan naar Leonie.Aarsen@hetccv.nl.

CCV-certificaat ‘veiligheid en zorg in de wijk’

Wist je dat we de procesbegeleiding kunnen verzorgen voor een CCV-certificaat ‘veiligheid en zorg in de wijk’? Neem contact op met Frannie.Herder@hetccv.nl.