Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen privaat cameratoezicht

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over privaat cameratoezicht.

Beveiligingscamera voor cameratoezicht op het terrein. Ter illustratie van het CCV-dossier Cameratoezicht.

Veelgestelde vragen privaat cameratoezicht

Ja, jij (of jouw buurman) mag gebruik maken van cameratoezicht om bijvoorbeeld een woning of auto te ‘beveiligen’.

In het geval dat je de beelden ook opneemt en openbaart, bijvoorbeeld via een livestream, is er sprake van ‘verwerking van beelden’ en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht, dient dit duidelijk kenbaar gemaakt te worden met een waarschuwingsbord. Dit moet zichtbaar zijn voordat men in beeld wordt gebracht.

Het is niet toegestaan de openbare ruimte mee te filmen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is echter één uitzondering, bijvoorbeeld als je je auto in beeld wil brengen en deze op de openbare weg staat. Je mag uw auto in beeld brengen en iedereen die langs je auto loopt/fietst wordt gezien als bijvangst.

Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het installeren en aansluiten van cameratoezicht is een specialistische klus. Laat je goed voorlichten door een vakspecialist op dit gebied en vergelijk offertes. Bij gekwalificeerde bedrijven vind je bedrijven die volgens de beoordelingsrichtlijn cameratoezicht werken. Bekijk ook de 9 punten voor excellent cameratoezicht.

Ja, dat mag. Je mag de camera’s alleen niet op de openbare weg richten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan een camera op het dak te plaatsen waarmee je de straat kunt bekijken.

Dit mag onder bepaalde omstandigheden. Je mag alleen je eigen auto in beeld brengen, dus niet meer dan dat. Je bent daarnaast verplicht om cameratoezicht duidelijk ‘kenbaar’ te maken. Dat kan door de camera zichtbaar op te hangen en daarnaast bijvoorbeeld bij de ruit van je auto duidelijk aan te geven dat er sprake is van cameratoezicht.

Let op: overleg altijd eerst met je (directe) buren en de (wijk)agent over je voornemens. Misschien zijn er andere oplossingen om schade te voorkomen. Cameratoezicht is een laatste redmiddel.

Nee, dat mag niet. Ondanks dat een hofje een gesloten karakter heeft, is het openbaar gebied. Cameratoezicht in het openbaar gebied mag alleen door de gemeente worden toegepast. Een stelregel is: als iemand anders dan de bewoner vrij door het hofje kan lopen of doorsteken, is particulier cameratoezicht niet toegestaan.

Vaak is een goed gesprek met je buren al voldoende. Je buren mogen namelijk niet jouw eigen terrein in beeld brengen. Het kan echter zijn dat jouw contact met de buren niet goed is. In dat geval kunt je je (wijk)agent vragen het onderwerp met de buren te bespreken. Als dat ook niet helpt, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het verbieden van cameratoezicht is echter lastig. Uiteindelijk is een rechterlijke uitspraak de laatste oplossing om cameratoezicht te verbieden.

Als burger kun je niet zomaar camerabeelden opvragen. Alleen de politie is bevoegd om beelden te ‘vorderen’ als je aangifte doet. De politie kan dit pas doen bij een verdenking van een misdrijf zoals mishandeling of diefstal. Als burger kun je niet eisen om de beelden op te vragen. De politie beslist of de beelden gebruikt worden voor het opsporingsonderzoek. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je beelden kunt zien. De politie bepaalt of de beelden worden bekeken.

Nee, op 2 juli 2013 is de regelgeving voor het recreatief gebruik aangescherpt.

Een drone dient binnen het zicht van de bestuurder te blijven en mag niet hoger dan 300 meter vliegen. Tevens is het vliegen boven een mensenmenigte of boven bebouwde objecten verboden. Dit om mensen(menigten) niet in gevaar te brengen. Ook is het verboden om in de nacht opnamen te maken met een drone.

  • Zie voor meer informatie de handleiding drones en privacy van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ja, dat mag. Je moet wel, bijvoorbeeld met de Vereniging van Eigenaren, vaststellen dat cameratoezicht de enige optie is om criminaliteit te voorkomen. Daarnaast moet je duidelijk kenbaar maken dat er sprake is van cameratoezicht door middel van stickers of bordjes.

Onder bepaalde omstandigheden mag de werkgever camera’s op de werkplek plaatsen. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ja, de woningbouwcorporatie mag camera’s installeren als er sprake is van veel overlast, vernieling of criminaliteit. Zoals bij ieder initiatief om camera’s op te hangen, moet cameratoezicht aanvullend zijn op andere maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan sleutelbeheer, een afgesloten toegang en goed werkende verlichting.

Ja, dat mag als de politie het vermoeden heeft dat de beelden een meerwaarde hebben in een opsporingsonderzoek van een misdrijf.  De politiefunctionaris mag op basis van artikel 126nda van het Wetboek van strafvordering de beelden opvragen en veilig stellen. Meer informatie kun je ook vinden bij ‘Camera in beeld’.