Ga naar de inhoud

Stappenplan overlastbeleving

Foto van een groep jongeren die bij een graffitimuur zitten. Ter illustratie van het CCV-dossier Overlast.

Het aanpakken van overlastbeleving in uw gemeente vraagt om een systematische analyse van de lokale situatie en problematiek. Deze systematische werkwijze staat centraal in het Informatie Analyse Actie-model (IAA-model). Op basis hiervan kun je een aanpak of actie ontwikkelen.

Dit hele proces is uitgewerkt in vijf stappen:

  • Voorbereiding: formeer een (lokaal) projectteam van beleidsmedewerkers van politie, gemeente en woningcorporatie(s). Het projectteam stelt een projectplan op met doelstellingen. Ook maakt het team afspraken over de inzet van middelen en capaciteit tijdens het project.
  • Informatie: breng de situatie en de context in kaart. Verzamel hierbij ook informatie over waarneming en beoordeling van bewoners en tot welk effect dit leidt.
  • Analyse: breng alle verzamelde informatie bij elkaar in een rapportage. Het doel van de analyse is om tot een gezamenlijk probleemdefinitie te komen.
  • Actie: ontwerp op basis van de probleemdefinitie een actie of aanpak en voer deze uit. Evalueer tussentijds of dit het juiste effect heeft en pas eventueel de actie aan.
  • Evaluatie: geef met een evaluatie antwoord op de vraag of de geformuleerde doelstellingen zijn gehaald. Evalueer de aanpak zowel inhoudelijk als procesmatig.

Deze stappen helpen je een aanpak op te zetten en uit te voeren. Met het stappenplan kun je ook een bestaande aanpak van overlastbeleving tegen het licht houden en aanscherpen.

Interactief proces

Werken met het IAA-model is een interactief proces. Iedereen kan op een andere manier naar het probleem kijken. Door gezamenlijk het probleem te definiëren en uit te werken ontstaat er een nieuwe dynamiek. Waar bij de ene gemeente een gezamenlijke bijeenkomst goed kan werken is voor een andere gemeente een schouw meer geschikt.

Iedere gemeente kent zo zijn eigen behoeften en daarop moet worden geanticipeerd. Hulp nodig hierbij? Neem contact op met het CCV.

‘Verloedering tast de veiligheidsbeleving aan’

“De afgelopen jaren is de criminaliteit in Nederland flink gedaald, terwijl de onrust over onveiligheid niet zozeer is teruggelopen. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders zich wel eens onveilig voelt. Veel gemeenten zitten met hun handen in het haar, omdat ze niet weten wat ze hier aan kunnen doen.

Een van de maatregelen die een gemeente kan nemen om onveiligheidsgevoelens tegen te gaan, is het aanpakken van verloedering. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen liet onlangs zien dat een verloederde omgeving daadwerkelijk leidt tot gedrag waarin mensen het niet zo nauw nemen met de regels. Dat mensen zich in zo’n omgeving ook minder veilig of prettig voelen, hoeft dus ook niet te verbazen.”

– Marnix Eysink Smeets, lector Public Reassurance aan de Hogeschool INHolland.