Ga naar de inhoud

Buurtpreventie

Buurtpreventie is meestal een initiatief van een aantal actieve buurtbewoners. Veel gemeenten ondersteunen deze projecten van harte. Door buurtpreventie daalt de criminaliteit. Buurtbewoners houden hun wijk in de gaten en melden verdachte situaties bij de politie. De politie kan meer criminelen aanhouden omdat ze op heterdaad worden betrapt.

Buurtpreventie is meestal een initiatief van een aantal actieve buurtbewoners. Veel gemeenten ondersteunen deze projecten van harte. Door buurtpreventie daalt de criminaliteit. Buurtbewoners houden hun wijk in de gaten en melden verdachte situaties bij de politie. De politie kan meer criminelen aanhouden omdat ze op heterdaad worden betrapt.

Het belangrijkste doel van buurtpreventieprojecten is dat bewoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Ook vergroot een buurtpreventieproject de veiligheidsbeleving. En het zorgt voor meer onderlinge verbondenheid tussen bewoners. 

Hoe werkt het?

Actieve buurtbewoners die de veiligheid en leefbaarheid in de buurt willen verbeteren, nemen meestal het initiatief tot buurtpreventie. Zij peilen bij buurtgenoten de bereidheid om mee te werken. Een buurtpreventieproject kan als zelfstandig initiatief zijn, maar het kan ook voortkomen uit een buurtvereniging of bewonersorganisatie.

Vormen van buurtpreventie

Er zijn verschillende vormen van buurtpreventie. Bewoners kiezen zelf welke vorm het beste aansluit bij hun wensen en ideeën voor een veilige buurt.

Rol gemeente

In principe maken gemeenten initiatieven op het gebied van buurtpreventie mogelijk. Vertegenwoordigers van buurtpreventieteams of buurtpreventieprojecten hebben regelmatig overleg met medewerkers van de politie en gemeente. En soms ook met andere partners zoals woningcorporaties. Zo functioneren de buurtpreventieteams als de ogen en oren van de buurt.

Effectiviteit

Gemeenten en politie zijn over het algemeen tevreden over samenwerking met buurtpreventieteams. Buurtpreventieprojecten zijn een belangrijke bron van informatie. Dat komt gerichte inzet van de politie ten goede. Door buurtpreventieteams zijn er meer meldingen bij de politie en dit leidt weer tot meer aanhoudingen.

Meer weten?