Ga naar de inhoud

Stap 2: Vormgeven praktijk

In deze fase maak je het beleidskader concreet voor de praktijk.

3 boa's lopen door een park

 In de voorbereiding op de uiteindelijke praktijk is het van belang dat jouw gemeente:

  • Bekend is met bevoegdheden van de gemeentelijk handhaver
  • De samenwerking regelt met andere organisaties
  • De kwaliteit van uitvoering waarborgt.

Toelichting

Voor de samenstelling van (een effectief en efficiënt) team handhavers heb je op voorhand duidelijk voor ogen wat de taken, opdrachten en verantwoordelijkheden voor de gemeentelijke handhaver zijn. En zorg je ook dat ze aan de juiste persoon worden toebedeeld.

Competentieprofiel

De juiste kandidaat op de juiste plek. Effectieve werving zorgt voor kostenbesparing en tevreden medewerkers. Om de juiste kandidaat te werven is het van belang eerst de benodigde kennis, vaardigheden en attitude (competenties) in kaart te brengen. Door het opstellen van een passend profiel dat voldoet aan de behoefte van de organisatie, worden de juiste kandidaten aangesproken. Lees meer over het competentieprofiel handhavers.

Specifieke eisen ten aanzien van de inzet van gemeentelijke handhavers

Voordat je handhavers inzet moet ook voldaan zijn aan een aantal specifieke vereisten die te maken hebben met de bekwaamheid, betrouwbaarheid en bevoegdheid taken van de handhaver. Lees meer over deze specifieke eisen.

Samenwerking draagt bij aan een efficiënter en effectiever verloop van toezicht en handhaving. Maar samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. Organisaties moeten elkaar bijvoorbeeld leren kennen en de rollen en taken goed verdelen.

Organisaties die samen optrekken in de handhaving zijn naast gemeenten onder meer politie, jeugd- en jongerenwerk, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, bewonersorganisaties, ondernemers en particuliere beveiligingsorganisaties. De gemeente neemt vaak het initiatief om de samenwerking te beginnen. Het spreekt voor zich dat je deze samenwerking voorafgaand aan de uitvoering vormgeeft.

Voor iedereen die vanuit zijn of haar professie samenwerking in de handhaving wil opzetten, stimuleren of uitbreiden, heeft het CCV in de brochure ‘Samenwerken in de handhaving’ de succesfactoren op een rij gezet. Deze brochure is kosteloos te downloaden of bestellen.

Meer informatie

Kwaliteitsmanagement richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van processen, mensen en organisatie. Uiteraard borg je het managen van kwaliteit in de organisatie al voorafgaand aan de uitvoering.

Aangezien kwaliteitsmanagement een middel is om de kwaliteit binnen de organisatie voortdurend te monitoren en te professionaliseren, behandelen we dit onderwerp in de laatste stap.

Tip: je kunt ook aan de hand van zogenoemde ‘Programmatisch Handhaven’ de praktijk vormgeven. Programmatisch handhaven geeft je handvatten voor het planmatig aanpakken van toezicht en handhaving.