Ga naar de inhoud

Bestaande initiatieven

Buurtpreventie is actueel. Er zijn dan ook veel initiatieven. Hieronder vind je een overzicht van organisaties en initiatieven rondom buurtpreventie.

WhatsApp BuurtPreventie is een landelijk opererende stichting gericht op het vergoten van veiligheids- en leefbaarheidsgevoel van bewoners.

Burgernet is een netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in een gemeente. Politie en gemeente kunnen dit netwerk inzetten bij bijvoorbeeld een vermissing of woninginbraak. In gemeenten waar Burgernet is geïntroduceerd, kan elke inwoner zich aanmelden als deelnemer. De kracht van Burgernet is de rechtstreekse verbinding van de deelnemers met de politie. Het kan gezien worden als een soort facebook-achtige community voor veiligheid met huisregels en een professionele uitstraling.

De app Veilige Buurt maakt snelle communicatie over calamiteiten in de wijk mogelijk, waarbij de gebruikers zelf bepalen waarover zij geïnformeerd willen worden. Daarnaast is de app de ontmoetingsplaats voor initiatiefnemers die zelf de handen uit de mouwen willen steken om met andere buurtbewoners initiatieven te ontwikkelen voor hun eigen lokale veiligheid.

BuurtApp is de enige buurt app waarbij je ook zélf je buurt tekent om te kunnen zien wie er in je buurt wonen, en om berichten met je buurt uit te wisselen. Om een handje te helpen als het nodig is, voor buurtpreventie, en om over activiteiten in de buurt te lezen.

WeAlert geeft direct contact met alerte buurtbewoners en omstanders zonder telefoonnummers uit te wisselen. Het doel is: wees alert en help je buren en buurtbewoners door elkaar te informeren en mee te kijken. Wissel informatie uit met de gemeente en hulpdiensten om de leefbaarheid te verbeteren.

Veiligheidsinitiatief is een landelijke vereniging van veiligheidsinitiatieven. Het initiatief begeleidt kleine en grote initiatieven om hun buurt te versterken, helpt partners te voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen en vergroot zo meetbaar de effectiviteit van burgers in het veiligheidsdomein.

Burgerparticipatie gaat over activiteiten die door burgers en ondernemers in zelfbeheer worden uitgevoerd en/of gefinancierd. Bijvoorbeeld het inhuren van een beveiligingsbedrijf, dat extra surveilleert in de eigen woonwijk, of de aanschaf van fysieke beveiligingsapparatuur.

Hoplr is een gratis en besloten sociaal netwerk voor buurten en focust op sociale interactie tussen inwoners en hun engagement binnen de buurt. Hoplr-buurten zijn geografisch afgebakend. Toegang wordt verstrekt op basis van adres en enkel leden van de buurt hebben toegang tot de buurtberichten.

“Wij bouwen lokale communities. Dat is onze kernmissie. We zijn ervan overtuigd dat enkel lokale communities opgewassen zijn tegen de maatschappelijke uitdagingen die ons te wachten staan. Via Hoplr krijg je eenvoudig toegang tot het sociaal kapitaal in jouw buurt zoals materiaal, kennis, tijd, vrijwilligers en infrastructuur.”

Alerte buren geeft een overzicht van welke buurtapps waar actief zijn. Daarnaast vind je er verschillende trainingen en buurtpreventie gerelateerd nieuws.