Ga naar de inhoud

Signaleren ordeverstoringen

Foto van zes mensen die bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier Online ordeverstoringen.

Tot nu toe was er weinig bekend over hoe gemeenten in openbare en online bronnen volgen met het oog op de handhaving van de openbare orde. In hoeverre volgen gemeenten online en wat zijn de mogelijkheden en juridische beperkingen bij de uitvoering van die werkzaamheden? Lees hier meer over de onderzoeken naar het monitoren, bekijk de webinars en overige publicaties over het identificeren/signaleren van online uitingen.

Raads- en Kamervragen

Onderzoek

DigiKamer voor gemeenten; de online en offline wereld samengebracht
Openbare ordeverstoringen vinden steeds vaker hun oorsprong in het digitale domein. Met de DigiKamer wil gemeente Breda, met inachtneming van de wettelijke privacyregels, meer gebruik maken van openbare bronnen voor het veilig houden van de stad. Denk aan het analyseren van social media sentiment, nieuwsberichten en overige openbare bronnen. Door een DigiKamer in te richten met de juiste hard- en software, wordt een centrale plek gecreëerd waar men met digitale zoekvragen terecht kan en waar men van elkaar kan leren. Lees meer over dit City Deal project in de database lokale cyberprojecten.

Gerelateerd