Ga naar de inhoud

Project Online Content Moderatie

Foto van zes mensen die bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier Online ordeverstoringen.

Het Project Online Content Moderatie (PrOCoM) biedt een publiek-privaat kader waarbinnen burgers, overheid en internetsector makkelijker kunnen handelen bij online materiaal dat strafbaar is, schade toebrengt of maatschappelijk ongewenste effecten met zich meebrengt. Om dat te realiseren heeft het PrOCoM 4 operationele doelen:

 1. Publieke private samenwerking: het inrichten van een structuur voor publieke en private partijen om samen te werken op het gebied van online content moderatie.
 2. Laagdrempelige meldvoorziening voor de burger: het tot stand brengen van een laagdrempelige voorziening voor burgers voor het kunnen melden van onrechtmatige online content.
 3. Lokale Aanpak:
  A. Het beschikbaar hebben van instrumenten voor lokale bestuurders om online aangejaagde openbare orde problemen te voorkomen of te beperken.
  B. Het voorleggen van een advies over een voorziening om online content ontoegankelijk te maken op verzoek van het lokale bestuur.
 4. Kennis & Kunde: het opbouwen en duurzaam onderhouden van kennis en kunde over de werking van internet, online fenomenen en content moderatie.

Het CCV is gevraagd om de lokale aanpak (3A) vorm te geven. Dat doen we aan de hand van de volgende producten:

 • Dit actuele webdossier waar raadsvragen, jurisprudentie, onderzoeken en overige relevante publicaties toegankelijk zijn voor gemeenten en andere overheidsorganisaties.
 • Een barrièremodel geeft de mogelijkheden voor het lokale bestuur om in te grijpen. Dit gaat van maatregelen om online aangejaagde ordeverstoringen te voorkomen tot een strafvoorstel.
 • Een integraal afwegingskader voor de rol van de overheid met betrekking tot online materiaal. Het kader bevat meerdere escalatiemodellen voor verschillende vormen van onlinemateriaal. Op deze manier kan het lokale bestuur wanneer er sprake is van strafbaar en onrechtmatig online materiaal een juiste en snelle afweging maken voor een passende aanpak.
 • Een virtuele juridische assistent is een digitale consultatie box, waarbij lokale bestuurders juridisch advies op maat kunnen vragen over online ordeverstoringen. Indien een antwoord niet direct voorhanden is, dan wordt de vraag uitgezet bij een kennisinstelling.
 • De Juridische werkgroep is bedoeld om de in gemeenten aanwezige juridische kennis van online openbare ordeverstoringen optimaal in te zetten voor alle gemeenten. Er wordt door gemeenten van gedachten gewisseld over actuele zaken en de juridische (on)mogelijkheden die hen ter beschikking staan.
 • Met de Leerkring XL worden nieuwe inzichten over het voorkomen en beheersen van online aangejaagde ordeverstoringen gedeeld. Er worden 3 leerkringen per jaar georganiseerd.

Al deze projecten zijn opgestart. Zodra ze gereed zijn, worden ze in dit CCV-webdossier geplaatst. Het PrOCoM loopt tot 1 januari 2025. De producten worden na deze periode volledig gewaarborgd binnen het CCV.

Meer informatie

Vragen

Vragen over de lokale aanpak, de totstandkoming of de instrumenten vanuit PrOCoM kun je stellen aan deelprojectleider Lokale aanpak vanuit PrOCoM en CCV liaison Joeri Vig, joeri.vig@hetccv.nl.

Gerelateerd