Ga naar de inhoud

Leerkring online openbare orde

Foto van zes mensen die bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier Online ordeverstoringen.

Er valt op het thema online openbare orde nog veel van elkaar te leren. De leerkring is bedoeld om gemeenten te inspireren en te stimuleren bij een innovatieve aanpak van dit relatief nieuwe verschijnsel. Dat kan door vanuit ieders perspectief (praktijk)kennis en inzichten te delen over de lokale online orde en veiligheid.

Bekijk de leerkring van oktober 2023

In de CCV-leerkring XL van 30 oktober 2023 sprak voorzitter Patrick van den Brink met Koen Hermans (OM), Maike Borst (Politie), Marieke Verhagen (Noord Holland Samen Veilig) en Lienke Hutten (het CCV) over de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Kijkers werden bijgepraat over open source intelligence en de internetondersteuningsgroep van de politie in Noord-Holland, strafrechtelijke mogelijkheden en beschikbare instrumenten voor lokale bestuurders zoals het nieuwe barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen én het protocol over online monitoring. Je kunt de leerkring hier (terug) kijken:

Bekijk de leerkring van april 2023

Tijdens de live uitzending van de Leerkring XL online orde en veiligheid van maandag 17 april 2023, vertelde burgemeester Arjen Gerritsen van gemeente Almelo over de nieuwe bepaling in de APV waarmee hij kan optreden tegen online aangejaagde rellen en ander geweld. Marieke Verhagen van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) vertelde welke andere interventies ingezet kunnen worden om online aangejaagde ordeverstoringen in de kiem te smoren. Heb je de leerkring gemist of wil je het terugkijken? Dan kan hieronder.

CCV leerkring april 2023

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Afstemming

De leerkring staat niet op zich. Er is afstemming met CCV-adviseurs van gerelateerde thema’s zoals de voetbalwet/overlast, maatschappelijke onrust en cyber. En er is ook nauw contact met onze netwerkpartners die allemaal aangesloten zijn bij het Project Online Content Moderatie. Vanuit dit initiatief zorgt het CCV voor overzicht, kennis en producten om professionals op weg te helpen bij dit relatief nieuwe fenomeen.

Voor wie is de leerkring online openbare orde?

De leerkring wordt georganiseerd door het CCV en is bedoeld om gemeenten, politie en het OM te inspireren en te stimuleren bij een effectieve aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen

Casusbespreking

Het CCV hoort graag welke casussen er bij gemeenten spelen. Professionals en experts gaan in een kleinere leerkring met de casus aan de slag. Onderwerpen die voor een breed publiek interessant zijn, worden behandeld in een leerkring XL.

Vragen?

Heb je vragen over de leerkring? Neem dan contant op met CCV-adviseur Lienke Hutten, lienke.hutten@hetccv.nl of 06 12 056 691.