Ga naar de inhoud

Seksuele intimidatie

Foto van uitgaanspubliek in een discotheek. Ter illustratie van het CCV-dossier Keuzewijzer veilig uitgaan.

Jonge vrouwen maken veel seksueel grensoverschrijdend gedrag mee in het uitgaansleven. Vooral ongewenst aanraken of seksueel getinte opmerkingen, maar ook aanranding en seksueel geweld komen voor. 42% van de vrouwen geeft aan dat ze het laatste jaar in het uitgaansleven met betasten, aanranding of geweld te maken heeft gehad. Ook bij mannen komt het voor.

Hieronder staan best practices en innovatieve aanpakken die kunnen bijdragen aan de aanpak van seksuele intimidatie in het uitgaansleven.

Best practices

Innovatieve aanpakken

Meer informatie

  • Programma Veilige Steden, Ministerie van OCW en Regioplan: meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Door het hele land zijn er daarom gemeenten die zich binnen het programma Veilige Steden extra inzetten voor veiligheid van vrouwen en meisjes. Binnen dit programma ligt de nadruk daarbij op veiligheid in de openbare ruimte en met het uitgaan.
  • De Wet seksuele misdrijven wordt vernieuwd. Nieuw is de strafbaarstelling van seksuele intimidatie in de openbare ruimte, o.a. in het uitgaansleven. Opmerkingen, gebaren, geluiden of aanrakingen die vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend zijn, worden in dit wetsvoorstel strafbaar. Tot 4 juni 2021 kan er op dit wetsvoorstel gereageerd worden via internetconsultatie.nl/wetsvoorstelseksuelemisdrijven.