Ga naar de inhoud

Voorlichting horecaondernemers

Foto van uitgaanspubliek in een discotheek. Ter illustratie van het CCV-dossier Keuzewijzer veilig uitgaan.

Horecaondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel en gasten in hun zaak. Er zijn diverse trainingen en voorlichtingscampagnes om hen hierin te ondersteunen. Deze hebben het doel om de kennis en vaardigheden van horecapersoneel te vergroten.

Hieronder staan voorbeelden van voorlichting en training op gebied van geweld, alcohol, seksuele intimidatie en ondermijning.

Geweld

Training Omgaan met ongewenst gedrag en agressie
KHN organiseert cursussen over het omgaan met ongewenst gedrag en agressie voor horecaondernemers en hun medewerkers.

Horecagelegenheden zijn geopend met nieuwe richtlijnen in verband met de coronapandemie. Medewerkers kunnen dan te maken krijgen met weerstand en agressief gedrag van gasten. Bijvoorbeeld gasten die eisen stellen of die de instructies van medewerkers niet opvolgen. Dat kan zeer vervelende situaties opleveren. Via de training ‘Omgaan met ongewenst gedrag en agressie in de horeca’ leert personeel effectief te handelen en de agressie reduceren. Meer informatie staat op de website van KHN.

Training alcohol, drugs en agressie
Omgaan met agressieve klanten is lastig voor horecapersoneel en portiers, laat staan als gasten onder invloed zijn van alcohol en drugs. Het Trimbos-instituut en Bureau Beke ontwikkelden de training alcohol, drugs en agressie. Daarin leert horecapersoneel geweld onder invloed zoveel mogelijk te voorkomen, drugsgebruik te herkennen, en geweld onder invloed zo handig mogelijk aan te pakken.

Alcohol

Horecaondernemers mogen geen alcohol verkopen aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ook mogen zij geen alcohol verkopen aan personen waarvan ze weten dat zij de alcohol doorgeven aan personen jonger dan 18 jaar. Bovendien mag de horeca geen alcohol schenken aan dronken personen.

In de e-learning Voor elkaar, over verantwoord alcohol verkopen, leren horeca om de regels voor de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop en doorschenken zo goed mogelijk na te leven.

Doorschenken:

 • 360-graden video: wanneer is iemand te dronken en mag je hem geen alcohol meer geven? Dat is een lastige afweging voor horecamedewerkers. Want dronkenschap is niet altijd duidelijk zichtbaar. De 360-gradenvideo Doorschenken voor horecaondernemers van het CCV biedt handvatten en helpt om het personeel te trainen. De video is te downloaden via de App Store en de Play Store.  
 • Het Trimbos-instituut heeft een project over de aanpak van dronkenschap en doorschenken. Daarin zit een training voor horeca om dronkenschap te herkennen, een gezamenlijke norm rondom dronkenschap en doorschenken te ontwikkelen en na te leven. Onder andere in Rotterdam wordt dit project uitgevoerd.
 • Jellinek heeft een training over alcohol en doorschenken waarin horecamedewerkers leren hoe zij verantwoord alcohol kunnen schenken en adequaat kunnen reageren op tegenwerkend gedrag. In Amsterdam wordt met deze training gewerkt.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie, van ongewenst aanraken tot seksueel geweld, komt vaak voor in het uitgaansleven. Diverse organisaties bieden tools en trainingen aan voor horeca over het signaleren en handelen bij seksuele intimidatie in de horeca.

Toolkit: Hier is het oké

Om horecaondernemers en hun medewerkers te ondersteunen, heeft Rutgers een speciale toolkit ontwikkeld waarmee zij ongewenst seksueel gedrag in hun poppodium, festival of studentenvereniging zoveel mogelijk kunnen voorkomen. De toolkit bestaat uit een checklist voor de bedrijfsleiding, een aantal video’s over het voorkomen en omgaan met ongewenst seksueel gedrag voor horeca- en beveiligingspersoneel en een instructiekaart voor achter de bar of in personeelsruimtes.

In de toolkit wordt aandacht besteed aan de volgende vragen:

 • Hoe maak je je bezoekers ervan bewust dat ongewenst seksueel gedrag niet geaccepteerd wordt?
 • Wat moeten je medewerkers weten?
 • Hoe kun je alert reageren op grensoverschrijdend gedrag?
 • Hoe kun je als medewerker (potentiële) slachtoffers beschermen?
 • En hoe handel je als het eventueel toch mis gaat?

Meer informatie: www.benjeoke.nl/hierishetoke.

Training voor horeca en beveiligers

In Rotterdam is de voorlichting en training van horecapersoneel over seksuele intimidatie onderdeel van de training over doorschenken. Centrum Seksueel Geweld Rotterdam speelt hierin een belangrijke rol.

Ondermijning

In de horecabranche en het uitgaansleven zijn witwassen en drugshandel de meest voorkomende vormen van ondermijning. Leden van drugsbendes gebruiken het uitgaansleven om hun status te verhogen en nieuwe aanwas te krijgen. Daarnaast waren er afgelopen jaren nachtelijke beschietingen en werden ook bij de horeca explosieven gevonden.

Veel horecaondernemers hebben bovendien grote financiële problemen door de coronacrisis. Hierdoor kunnen zij kwetsbaarder zijn voor criminelen die een horecazaak willen gebruiken als criminele ontmoetingsplaats, of als investering om geld wit te wassen. Het is daarom belangrijk dat ondernemers zich bewust worden van de risico’s, signalen leren herkennen en weten wat ze moeten doen op het moment dat ze te maken krijgen met ondermijnende invloeden.

 • Blijf Alert: bewustwordingscampagne die horecaondernemers waarschuwt voor de gevaren van zogenaamde ‘hulp’ in de vorm van snel en fout geld.
 • In Amsterdam organiseert de gemeente weerbaarheidsbijeenkomsten voor ondernemers. De bijeenkomsten zijn enerzijds gericht op het voorkomen van slachtofferschap onder ondernemers. Anderzijds bieden ze ook handvatten voor ondernemers als de oren en ogen in de stad bij het tegengaan van dit maatschappelijke probleem.
 • Ondernemers Alert-bijeenkomst: deze bijeenkomst voor ondernemers, waaronder horeca, staat in het teken van meer bewustwording creëren rondom georganiseerde criminaliteit, signalen leren herkennen en het effect dat van ondermijning uitgaat. Deze bijeenkomsten worden bijvoorbeeld georganiseerd in Oost-Nederland.
 • ‘Meld een vermoeden’ is een meldpunt (in de vorm van een app) waar burgers en professionals hun vermoedens van ondermijning kunnen melden bij hun gemeente. Deze meldingen worden gecombineerd met externe en gemeentelijke bronnen, zodat een totaalbeeld ontstaat.
 • Om horecaondernemers (en gemeenten) te waarschuwen voor criminele weldoeners, heeft RIEC Midden-Nederland, samen met het RIEC-LIEC, politie Den Haag en Koninklijke Horeca Nederland infographics ontwikkeld. Deze geven informatie over het herkennen van een mogelijke criminele investeerder en wat je vervolgens kunt doen. Meer informatie staat ook op de website van RIEC-LIEC.