Ga naar de inhoud

De afgelopen 20 jaar is de Kroatische politie zich steeds meer gaan richten op het voorkomen van criminaliteit. Dit zorgt volgens de politie voor betere resultaten. De politie bindt zoveel mogelijk partners aan zich en neemt zelf de rol van adviseur op zich. Een van de projecten die de politie heeft opgepakt is ‘I have a choice’. Hierbij zijn meer dan 40 partijen betrokken. Het project richt zich op minderheden, op het versterken van sociaal medoen en erbij horen en op het tegengaan van:

 • Geweld tussen peers
 • Vandalisme
 • Huiselijk geweld
 • Geweld tegen vrouwen
 • Risicovol en sociaal onaanvaardbaar gedrag van kinderen en
 • Jongeren
 • Drugs en andere verslavende middelen
 • Het risico van mensenhandel
 • Verkeersrisico’s (zoals rijden zonder rijbewijs).

De nadruk ligt op minderheden met een Roma-achtergrond en andere groepen die minder belangrijk of invloedrijk zijn in de samenleving. Daarnaast is een van de doelen van het project om kinderen kind te laten zijn.

10 pijlers

Het project bestaat uit 10 pijlers:

 1. Politie is je vriend en helper
 2. Ik koop niet van kinderhandel
 3. Er is geen rechtvaardiging voor geweld
 4. Zeg nee tegen drugs
 5. Gelijkwaardig, maar anders
 6. Wees een man en verander de regels
 7. Respecteer onze borden (gericht op verkeersveiligheid)
 8. Ik heb een keuze (kunst- en muziekworkshop om andere mogelijkheden te laten zien)
 9. Leven op de politieacademie (laten zien hoe het daar is en wat studenten leren: show and tell)
 10. Integratie in dagelijkse dingen.

Ambassadeur

Aan iedere pijler is een ambassadeur uit de gemeenschap verbonden. Deze ambassadeur wordt niet betaald door de overheid, maar voert acties vanuit de eigen innerlijke motivatie uit. Het gaat hierbij om personen uit het sociale leven waarmee de minderheden zich kunnen identificeren, zoals zangers en sporters, maar ook de persoon die de Romagemeenschap in het parlement vertegenwoordigt.

Lokale insteek

Het project startte op lokaal niveau met een pilot van een jaar. Door de positieve effecten werden ook andere gemeenten enthousiast en wilden meedoen. Na een paar jaar werd het een nationaal project, wat wel op lokaal niveau uitgevoerd werd. Het project wordt gefinancierd door de lokale gemeenschappen. Op landelijk niveau kost het project 50.000 euro.

Vertrouwen en communicatie

In eerste instantie was het erg lastig om het vertrouwen van de minderheden te winnen. Dit duurde 2 tot 3 jaar. Hierin werd geprobeerd de communicatie op lokaal niveau op gang te helpen. Dit gebeurde door steeds dezelfde agenten langs te sturen en daarvoor alleen agenten te gebruiken die er geschikt voor zijn. Ook gingen de agenten op bezoek bij schoolklassen (vanaf groep 5).

Het was duidelijk makkelijker om te communiceren met de kinderen dan met de ouders. Veel ouders hadden een crimineel verleden. De agenten probeerden de communicatie steeds positief te houden. Ze focusten zich daarbij op de hele familie en lieten zien dat een positieve toekomst mogelijk is. Met als uiteindelijk doel de ketting van criminaliteit binnen familienetwerken te doorbreken.

Resultaten project aanpak criminaliteit binnen familienetwerken

Het is van belang om een lange adem te hebben wanneer je met deze doelgroepen werkt. Alleen op langere termijn zijn er resultaten te boeken. Het project bestaat inmiddels al 10 jaar en is altijd in beweging. Enkele resultaten:

 • Minder absentie op school
 • 15% meer kinderen die afgestudeerd zijn
 • 10% meer meldingen vanuit eigen groep aan de politie
 • Minder criminaliteit
 • Meer deelname aan de samenleving
 • 5 politieagenten uit de Roma-gemeenschap.

Deze positieve resultaten werden met name bij de kleinere gemeenschappen gehaald. Bij enkele grotere gemeenschappen boekte het project weinig resultaat. Deze gemeenschappen zijn aangemerkt als ‘nationaal probleem’, waardoor de nationale politiek hier nu verantwoordelijk voor is.

Mediacampagne

Er is een grote mediacampagne opgezet om zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken. Met de campagne werd verteld wat het project inhield, wat het doel was en hoe mensen konden deelnemen. Er werd geen geld gegeven, maar de partijen werden wel geholpen als ze een goed idee hadden.