Ga naar de inhoud

Project ‘Roma aan Zet’ (Enschede)

Met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lopen er in 7 gemeenten pilots rondom het samenwerken met sleutelfiguren. Een daarvan is het project ‘Roma aan zet’ uit Enschede. Verschillende Romagezinnen binnen de gemeente weten niet goed hoe ze hulp moeten krijgen.

Met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lopen er in 7 gemeenten pilots rondom het samenwerken met sleutelfiguren. Een daarvan is het project ‘Roma aan zet’ uit Enschede. Verschillende Romagezinnen binnen de gemeente weten niet goed hoe ze hulp moeten krijgen.

Ook speelt er veel wantrouwen naar de buitenwereld toe, waardoor het resultaat van reguliere hulpverlening onvoldoende is. De gemeente Enschede zet nu sleutelfiguren uit de Romagemeenschap in om deze gezinnen effectief te helpen.

Sleutelfiguren

De sleutelfiguren spreken dezelfde taal en hebben dezelfde culturele achtergrond, wat contact makkelijker maakt. De boodschap komt namelijk beter, betrouwbaarder en effectiever over wanneer iemand met invloed en status binnen de eigen kring deze brengt. In eerste instantie zijn niet alle Romagezinnen blij met de inzet van een sleutelfiguur. Bij aanvang is er vaak nog een gebrek aan vertrouwen.

Ook het werken met professionals en gemeenten leidt vaak eerst tot wantrouwen. Maar door resultaten binnen een gezin te boeken, wordt dit vertrouwen gewekt. En wanneer de aanpak goed heeft uitgepakt, is dit snel bekend bij andere gezinnen in de gemeenschap.

Voorbeeld sleutelfiguur Romafamilie

Een van de sleutelfiguren is Juliano Nicolic. Hij is geboren in Kroatië en kwam als onderdeel van een van de eerste Romafamilies in 1975/1976 in Nederland terecht. Hij is een van de oprichters van stichting ‘Second Chance’, waarbij hij als Roma andere Roma helpt.

Hierbij werkt hij samen met de casemanager waarmee hij over de aanpak overlegt. Eigenlijk komt Juliano als laatste redmiddel bij het gezin binnen. Hij praat met het gezin en probeert te bemiddelen. Daarmee creëert hij rust. Juliano laat de Romagezinnen zien dat je iets anders kunt doen als je dat wilt.

Maatwerk

Aan elk Romagezin wordt een sleutelfiguur gekoppeld. Deze moet wel bij het gezin of de persoon passen. Het is dus altijd maatwerk. De sleutelfiguren werken out of the box, op hun eigen manier. Dit zorgt voor duurzame resultaten. Inmiddels zijn er meer dan 20 sleutelfiguren aangesloten bij Second Chance.

Ze horen er positieve verhalen over en willen ook graag deze functie. De sleutelfiguren pleiten voor een landelijk dekkend netwerk, zodat er altijd ruimte is om iemand in te zetten en er altijd een sleutelfiguur beschikbaar is die binnen een gezin past.