Ga naar de inhoud

Webinars en video’s cybercrime

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land toonden hun resultaten tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’ op 22 juni 2023. Verschillende projecten maar met hetzelfde doel; het weerbaar maken van burgers en bedrijven tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen komt aanbod. In deze compilatie krijg je een indruk van de 17 City Deal cyberprojecten. Laat je inspireren door al deze verschillende cyberprojecten, haal kennis op en pas het toe in je eigen gemeente of regio.

Van elk project is een eigen filmpje gemaakt. Die vind je terug in de CCV database.

Bekijk de compilatie

Sybrand van Haersma Buma, voorzitter van de stuurgroep City Deal en burgemeester van gemeente Leeuwarden, kondigt het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’ aan. Hij nodigt je uit om deel te nemen aan dit cybercongres op 22 juni. In cybertalks worden de resultaten van 17 City Deal cyberprojecten getoond. Laat je inspireren, haal kennis op en pas het toe in je eigen gemeente of regio.

Bekijk het online programmaboekje voor meer informatie over het congres en het aanmeldformulier.

Gemeenten kunnen niet langer wachten; de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijke beleid. In het kader van ‘the time is now’ bieden het CCV en de VNG 5 Cyber Sessions aan. Na het bekijken van deze online sessies kunnen ambtenaren OOV (openbare orde en veiligheid) en CISO’s (Chief Information Security Officer) direct aan de slag met digitale veiligheid.

Inhoud van de sessies

Tijdens de online sessies vertellen interessante sprekers over praktische zaken rondom digitale veiligheid: Waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee, welke partners heb je nodig? Daarbij komt de ‘Lokale cyberwegenkaart’ van het CCV uitgebreid aan bod. Die maakt duidelijk welke rol de gemeente kan pakken, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp kan inroepen. Daarnaast staat het ‘Focusblad Digitale Veiligheid’ centraal in de sessies. Dit is een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Hiermee ondersteunt de VNG gemeenten met het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.

De eerste sessie is een introductie van het thema, de volgende vier uitzendingen gaan elk in op een eigen weg van de Lokale cyberwegenkaart, namelijk:

  • Eigen huis op orde
  • Cyberincidenten en cybercrisis
  • Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
  • Online aangejaagde ordeverstoring

Bekijk de promo

Bekijk aflevering 1: ‘De introductie’

Bekijk aflevering 2: ‘Eigen huis op orde’

Bekijk aflevering 3: ‘Cyberincidenten en -crises’

Bekijk aflevering 4: ”Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit’

Bekijk aflevering 5 ‘Online aangejaagde ordeverstoringen’

In deze video – die op het congres van de City Deal ‘Lokale weerbaarheid cybercrime’ van 14 oktober 2021 is getoond –  heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangekondigd dat er weer nieuwe subsidiegelden beschikbaar zijn voor cyberprojecten: innovatieve lokale projecten om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven te versterken. Bekijk hier de oproep van de minister om gebruik te maken van het aanbod en om nieuwe projecten in te dienen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV begeleidt het subsidietraject.

Werkt een cyberproject wel of werkt een cyberproject niet, that is the question! Dat weet je pas als je het cyberproject zowel aan het begin als aan het einde van de looptijd onderzoekt op effectiviteit. De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime heeft bij een aantal van haar projecten hier onderzoekers bij gezet om dat te onderzoeken.

Rutger Leukfeldt, onderzoeker aan de Haagse Hogeschool, onthulde de bevindingen van een aantal van deze cyberprojecten in onderstaande filmpjes tijdens een webinar van de Overheidsbrede Cyberwebinars. Zijn oproep is om in ieder geval ‘evidence based’ te werken zodat duidelijk wordt wat de opbrengsten zijn van de projecten en welke wel en welke minder goede resultaten laten zien.

Bekijk de intro over evidence-based onderzoek:

Bekijk het plenaire deel van het online CCV-congres over de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime dat op donderdag 14 oktober live vanuit de Avex studio in Utrecht uitgezonden werd.

Dagvoorzitter Marc Noordhoek, programmamanager City Deal vanuit het ministerie van BZK, ging in gesprek met Astrid Nienhuis (burgemeester van Heemstede), Maike Borst (Digitaal specialist van de Politie), Bertine Steenbergen (Directeur Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid) en Elina van ’t Zand (onderzoeker Leiden University) over onder andere de verschillende projecten en opbrengsten van de City Deal.

Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de stuurgroep van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, is verheugd om de eerste 5 afgeronde cyberprojecten van de City Deal aan te kondigen. Hij roept gemeenten op om naar deze voorbeelden te kijken en ook daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan met digitale veiligheid. “Op die manier maken we samen een vuist tegen cybercrime.”

Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, vertelt over hoe de gemeente Amersfoort omgaat met online aangejaagde ordeverstoringen en het monitoren hiervan.  Dit filmpje is een bijdrage voor het CCV-webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’ van 9 juni 2021. Bekijk het gehele webinar terug  en het monitoren hiervan.  Dit filmpje is een bijdrage voor het CCV-webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’ van 9 juni 2021. Bekijk hier het gehele webinar terug.

Welke preventieve rol speelt het jongerenwerk in Rotterdam in het online monitoren op digitale content? Aan het woord komen Guilherme de Graca (adjunct directeur), Ricardo Danning (Operationeel Leidinggevende) en Hamza Tahraoui (Senior Ambulant Jongerenwerker) van stichting JOZ. Dit filmpje is een bijdrage voor het CCV-webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’ van 9 juni 2021. Bekijk het gehele webinar hier terug.