Ga naar de inhoud

Lokale Cyberwegenkaart

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Om gemeenten te helpen, onderscheidt het CCV 4 wegen waarop je als gemeente actie moet ondernemen om een cyberweerbare gemeente te worden.

In de beschrijvingen van deze 4 wegen wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp (de zogenoemde wegenwacht) kan inroepen. Er is geen volgorde in het nemen van deze 4 wegen. Elke weg kan afzonderlijk en naast elkaar genomen worden.

Het CCV helpt je graag verder met advies en informatie over de 3e weg ‘Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit’ en de 4e weg ‘Online aangejaagde ordeverstoringen’.

De 4 wegen zijn: