Ga naar de inhoud

Inspectie-instellingen betalen elk jaar een licentiebijdrage en een bijdrage per inspectie die ze uitvoeren. Certificatie-instellingen betalen elk jaar een licentiebijdrage, een bijdrage per certificaathouder en een bijdrage voor alle geleverde producten, diensten, rapporten en certificaten (verschilt per keurmerk). Elk kwartaal geven de certificatie-instellingen en inspectie-instellingen op hoeveel werk er is uitgevoerd onder de verschillende CCV-keurmerken voor de afrekening. De directie van het CCV stelt jaarlijks het nieuwe tarievenblad vast.

Het CCV is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten van de keurmerken worden gebruikt voor het beheer van de verschillende schema’s en daarbij behorende projecten.

Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen die met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een licentieovereenkomst hebben, betalen licentievergoedingen aan het CCV volgens het geldende tarievenblad.

De tarieven zijn vastgesteld door het CCV, zijn exclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestand

Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen die met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een licentieovereenkomst hebben, betalen licentievergoedingen aan het CCV volgens het geldende tarievenblad.

De tarieven zijn vastgesteld door het CCV, zijn exclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestand