Ga naar de inhoud

Voor zowel het ontwerpen, installeren als het onderhouden van beveiligingsinstallaties is het belangrijk dat degene die het uitvoert kennis van zaken heeft, inzicht heeft en de kennis op de juiste wijze kan toepassen. Het diploma dat na een examen kan worden afgegeven toont de kennis, het inzicht en het toepassen aan, en is daarmee een belangrijke schakel in het kwalificeren van de medewerkers in het beveiligingsbedrijf.

Organisatie

  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Download

Bekijk het reglement voor het beoordelen van overstappende certificaathouder.

Organisatie

  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Download

Bij een certificatieschema dat onder accreditatie uitgevoerd wordt heeft een schorsing door de nationale accreditatie-instelling niet alleen consequenties voor de certificatie-instelling, maar ook voor de bedrijven met een gecertificeerd product of dienst. In deze procedure zijn de afspraken tussen de certificatie-instelling en het CCV vastgelegd.

Organisatie

  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Download

De afdeling Conformiteitschema’s heeft een aantal documenten opgesteld over het gebruik van de certificatie- en inspectiemerken van het CCV. In de reglementen zijn, naast het gebruik, ook de eventuele sancties in geval van misbruik beschreven.

Het document, opgesteld in samenwerking met CI’s en II’s, zorgen voor een eenduidig gebruik van de certificatie- en inspectiemerken .

Bij elk reglement hoort een handleiding waarin afmetingen, kleur en overige technische achtergrondinformatie van het merk is beschreven.

Deze reglementen zijn niet van toepassing op de huidige CCV-schema’s. In de huidige CCV-schema’s is per schema een reglement over het gebruik van het merk opgenomen indien van toepassing. Bij publicatie van nieuwe schema’s zal duidelijk worden aangegeven of hier gepubliceerde reglementen van toepassing zijn.

Organisatie

CCV

Bestanden

Reglement certificatiemerken voor productcertificatie (17065)
Productcertificatie Levering – gebruik van het beeldmerk
Productcertificatie Onderhoud – gebruik van het beeldmerk
Productcertificatie Installatie – gebruik van het beeldmerk

Reglement voor inspectiemerk (17020)
Inspectie – gebruik van het beeldmerk

Reglement certificatiemerk voor kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie (17021)
Kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie – gebruik van het beeldmerk

Reglement certificatiemerk voor persoonscertificatie (17024) 
Persoonscertificatie – gebruik van het beeldmerk

Reglement kwaliteitslogo (versie 3.0)

Reglement Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging (versie 2)

Het CCV heeft een overzicht opgesteld van afkortingen die veel gebruikt worden zijn certificatie- en inspectieschema’s.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden

Het CCV sluit met een certificatie-instellingen en inspectie-instellingen een licentieovereenkomst voor het mogen uitvoeren van certificatieschema’s en inspectie-schema’s. Deze overeenkomsten regelen de rechten en plichten van beide partijen, in het bijzonder het gebruik van beeldmerken en vergoedingen. De model licentieovereenkomst is een algemeen model waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen een certificatie-instelling en inspectie-instelling. In een bijlage bij de licentieovereenkomst wordt aangegeven welke schema’s onder de licentieovereenkomst vallen.

Instellingen die een licentieovereenkomst willen afsluiten voor een of meerdere schema’s van het CCV, of het toepassingsgebied willen uitbreiden doen hiervoor een aanvraag bij het CCV. Het CCV zal dan de procedure, waar nodig, toelichten.

Voor het verwerven van accreditatie is het noodzakelijk dat de instelling het schema – onder beperkingen – kan gebruiken. Het model pre-licentie regelt de rechten en plichten van beide partijen.

Voor schema’s die buiten accreditatie aangevoerd worden zal het CCV een licentieaudit uitvoeren.

Bestanden