Ga naar de inhoud

Deskundigenpanels

Slot op laptop om computerbeveiliging uit te beelden

Deskundigenpanels behandelen de technisch-inhoudelijke stukken van de certificatieschema’s. Het zijn specialisten die deskundig zijn op het onderwerp. De deskundigenpanels worden ingesteld door Commissies van Belanghebbenden (CvB’s) waarin belanghebbende en betrokken partijen zijn vertegenwoordigd.

Reglement

Op het functioneren van deskundigenpanels is een reglement van toepassing. Dit beschrijft het doel, de samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van een deskundigenpanel. Het reglement is vastgesteld door de CvB’s.

Opdrachtdocument

Naast het algemene reglement is er voor een deskundigenpanel ook een specifiek opdrachtdocument. Daarin staat wat de werkzaamheden zijn, en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat specifieke deskundigenpanel heeft.

Bij hun werkzaamheden maken deskundigenpanels gebruik van 2 procedures:

  • de procedure voor het ontwikkelen en vaststellen van interpretaties van normen en voorschriften
  • de procedure voor behandeling van disputen over gelijkwaardige toepassing van een norm of voorschrift.

Bestanden