Product toegevoegd aan winkelmand
 

Over certificeren

Organisatie

De organisatie van het CCV voor het beheren van certificatieschema’s en inspectieschema’s bestaat uit:

  • Raad van Toezicht
  • Directie van het CCV - Patrick van den Brink
  • Team Keurmerken
    Het team Keurmerken voert de operationele taken uit die bij schemabeheer horen zoals de ontwikkeling van nieuwe schema’s, overleg met de certificatie- en inspectie-instellingen, het voeren van het secretariaat van de Commissies van Belanghebbenden, het begeleiden van werkteams en deskundigenpanels, contacten met de RvA en contacten met externe partijen.
  • Commissies van Belanghebbenden
    Als onafhankelijk beheerder is het voor het CCV belangrijk dat er draagvlak is voor certificatie en inspectieschema’s. Het CCV heeft hiervoor Commissies van Belanghebbenden (CvB's) ingesteld waarin alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn.