Ga naar de inhoud

Vormen van ouderenmishandeling

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de verschillende vormen van ouderenmishandeling.

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lichamelijke mishandelingSlaan of schoppen, knijpen, de mond afplakken, aan de haren trekken, gooien met voorwerpen of branden. Iemand bedreigen met of verwonden met een steek- of vuurwapen valt hier ook onder. Soms worden ouderen vastgebonden aan een stoel of bed. Een minder zichtbare vorm van lichamelijke mishandeling is te weinig of juist teveel medicijnen geven zoals slaapmiddelen.
Psychische mishandelingTreiteren, pesten, herhaaldelijk uitschelden, kleineren, dreigen (bijvoorbeeld met uithuisplaatsing), structureel negeren, intimideren, valse beschuldigingen doen, beledigen of bevelen. Ook vernederen, zelfvertrouwen ondermijnen en psychisch onder druk zetten vallen hieronder. Bij ouderen leidt dit tot gevoelens van angst, woede, verdriet, schuchterheid, verwardheid of apathie.
Seksueel misbruikVerbale of fysieke grenzen overschrijden, bijvoorbeeld seksuele handelingen doen met of in het bijzijn van de oudere, tegen zijn wens. Ouderen kunnen het slachtoffer zijn van onder meer exhibitionisme, betasten van het lichaam en verkrachting.
VerwaarlozingLichamelijke verwaarlozing gaat om situaties waarin niet voldoende voedsel of drinken wordt gegeven of onvoldoende medische, persoonlijke, huishoudelijke (hygiëne) zorg. Worden de geestelijke behoeften van ouderen genegeerd, dan is dat psychische verwaarlozing. Zoals de behoefte aan aandacht, liefde, emotionele zorg en respect.
Financiële uitbuitingBezittingen worden weggenomen of anderen profiteren hiervan.  Denk bijvoorbeeld aan diefstal van geld (bijvoorbeeld met een bankpas voor zichzelf pinnen), diefstal van juwelen en andere waardevolle spullen, het verduisteren van geld of goederen, het vernielen van eigendommen, verkoop of gebruik van eigendommen zonder toestemming van de oudere, afpersing en gedwongen testamentverandering. Ook iemand financieel kort houden, is een vorm van uitbuiting. Als zorgverleners, maar ook familieleden de zorg(gelden) misbruiken, dan is dit ook een vorm van financiële uitbuiting.