Ga naar de inhoud

Signalen van ouderenmishandeling

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 1 op de 50 ouderen boven de 65 jaar te maken krijgt met mishandeling. Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar kan ook door mantelzorgers of professionals worden gepleegd. Bij ouderenmishandeling gaat het om plegers waar ouderen gedeeltelijk of volledig afhankelijk van zijn. Elke vorm van ouderenmishandeling is strafbaar.

De signalen van ouderenmishandeling zijn soms lastig te herkennen. Ook kunnen signalen erop duiden dat andere zorg nodig is. De wisselwerking tussen relaties en de omgeving zijn hierin erg belangrijk. Een overzicht van de signalen van ouderenmishandeling vind je op de website van meldcode.nl. Ook vind je op deze website een profiel van de dader.

Soms is er bij ouderenmishandeling sprake van zogenoemde ontspoorde zorg. Dit is bijvoorbeeld agressief gedrag of het onthouden van de benodigde zorg. Doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, neemt de druk op mantelzorgers toe. Dit kan leiden tot overbelasting van mantelzorgers. De signalen van ontspoorde zorg vind je terug op deze websites: