Ga naar de inhoud

Vormen van kindermishandeling

Elk kind heeft recht op veiligheid. Jaarlijks worden naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling bedreigt kinderen in hun ontwikkeling en heeft ook gevolgen op volwassen leeftijd.

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling.

Lichamelijke mishandelingAls ouders letsel toebrengen aan hun kind, dan spreek je van lichamelijke mishandeling. Voorbeelden zijn: slaan, schoppen, knijpen, bijten, krabben, of het toebrengen van brandwonden.
Emotionele of geestelijke mishandelingDe basisbehoeften van het kind (steun, zorg, veiligheid) worden niet erkend. Bijvoorbeeld als een volwassene een kind regelmatig uitscheldt, vernedert of opzettelijk bang maakt.
Lichamelijke verwaarlozingHet kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft. Bijvoorbeeld een kind dat geen eten krijgt, onvoldoende medische zorg krijgt of geen eigen bed heeft.
Emotionele of geestelijke verwaarlozing
 
Een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind is ook een vorm van kindermishandeling. Ieder kind heeft namelijk recht op liefde, warmte, geborgenheid van ouders of verzorgers. Hieronder vallen ook kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers.
Seksueel misbruikSeksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. Er is altijd sprake van een ongelijke machtsverhouding tussen pleger en slachtoffer. Denk hierbij ook aan seksuele uitbuiting en/of mensenhandel.
Genitale verminkingStaat ook bekend als vrouwenbesnijdenis. Dit is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Dit is strafbaar volgens de Universele Rechten van het Kind en de Universele Rechten van de Mens.
HuwelijksdwangEen persoon (jongen/man, meisje/vrouw) wordt gedwongen tot een huwelijk door de familie of gemeenschap. Een van de partners of beide partners hebben dan geen zeggenschap over het aangaan van het huwelijk. Dit is een schending van de Universele Rechten van de Mens én die van het kind. Huwelijksdwang kan ook een vorm van mensenhandel zijn.
Achterlating (en of verstoting)Een kind wordt onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland. Het gaat om een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland. Achterlating gebeurt vaak door reis- of  verblijfsdocumenten af te pakken.
OuderverstotingWil een kind een van zijn ouders, waar het voorheen goed contact mee had, niet meer zien, dan spreek je van ouderverstoting. Ouderverstoting is een onderdeel van een scheiding tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de scheiding.