Ga naar de inhoud

Signalen van kindermishandeling

Elk kind heeft recht op veiligheid. Jaarlijks worden naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling bedreigt kinderen in hun ontwikkeling en heeft ook gevolgen op volwassen leeftijd.

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Naast de effecten op de persoon, kunnen deze gevolgen ook terug te zien zijn in de maatschappij. Denk aan een verhoogd risico op het zelf gebruiken van geweld, verslavingsproblematiek en overlast veroorzaken op latere leeftijd. Elke vorm van kindermishandeling is strafbaar.

Kindermishandeling en samenwerking tussen veiligheid en zorg

Vanuit veiligheidsoogpunt is kennis over huiselijk geweld en de verschillende signalen belangrijk om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het inschatten van de veiligheidsrisico’s, het maken van de juiste afwegingen en grenzen stellen. Goed signaleren maakt duidelijk waar grenzen nodig zijn of handhaving, dan wel zorg nodig is. Het geeft aan met wie moet worden samengewerkt om tot een duurzame verandering te komen en te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Vanuit de zorg bekeken, geldt hetzelfde. Ook zorgprofessionals moeten de juiste signalen door kunnen zetten zodat de veiligheid van betrokkenen op een zorgvuldige manier kan worden gewaarborgd. Speelt er agressie in een situatie, dan kunnen de veiligheidsprofessionals grenzen aangeven en zo ruimte creëren voor zorgtrajecten.

Deze integrale bril is noodzakelijk voor dit soort thema’s, waarbij zowel veiligheids- als zorgvraagstukken tegelijkertijd spelen.

Een signaal kan een teken zijn waarmee een kind iets wil vertellen. Dit kan van alles zijn, maar ook duiden op kindermishandeling. Het is belangrijk deze signalen, die op elke leeftijd anders kunnen zijn, te herkennen en te onderzoeken. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staat een overzicht van signalen.

Op de site ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat een lijst met signalen van het gedrag van ouders/verzorgers die hun kinderen mogelijk mishandelen. Ook de politie schetst een hoog risicoprofiel van daders (fataal) huiselijk geweld.

Genitale verminking ook wel vrouwen of meisjes besnijdenis genoemd, is strafbaar. In 2012 is de wet gewijzigd en kunnen daders die zich hier buiten Nederland schuldig aan maken, worden vervolgd. Nog steeds worden te veel vrouwen en meisjes in Nederland slachtoffer van deze vorm van (gedwongen) besnijdenis. Het belang van preventie is groot. Op huiselijkgeweld.nl lees je meer over signalen die duiden op genitale verminking.

Bij achterlating of verstoting wordt een jongen of meisje tegen zijn of haar wil in het buitenland achtergelaten. Een motief voor achterlating kan zijn:

  • het schenden van de familie eer door verwestering,
  • de partnervoorkeur (LHBTI), of
  • wangedrag.

Heb oog voor het verdwijnen van mensen en ga actief aan de slag om te voorkomen dat zij het slachtoffer worden. Zoek actief, met hulp van politie of Veilig Thuis, naar (vermoedelijke) slachtoffers. Meer informatie vind je op huiselijkgeweld.nl.

In het belang van de aanpak en de veiligheid moet je op de hoogte (willen) blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen huiselijk geweld en kindermishandeling. Die vind je binnen dit dossier, of bij het NJi of Movisie.