Ga naar de inhoud

Vormen van eergerelateerd geweld

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de verschillende vormen van eergerelateerd geweld.

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lichamelijke mishandelingAls familieleden letsel toebrengen aan een persoon. Bijvoorbeeld door te slaan, schoppen of knijpen.
Psychische mishandelingGeestelijke druk, bijvoorbeeld door strenge controle, vernedering of bedreiging.
HuwelijksdwangEen gedwongen huwelijk, ook wel huwelijksdwang, is niet hetzelfde als een zogenoemde uithuwelijking of een gearrangeerd huwelijk. Bij huwelijksdwang dwingen ouders, familie of de gemeenschap iemand tot een huwelijk. De persoon zelf heeft er geen zeggenschap over en stemt er niet mee in. Huwelijksdwang kan eergerelateerd zijn.
AchterlatingAchterlating (iemand achterlaten in of terugsturen naar het land van herkomst) is een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland. Aantasting van de familie-eer kan een rol spelen.
LevensbedreigingAls iets zo gevaarlijk is dat je er dood aan kunt gaan. Het kan dan ook gaan om een gedwongen zelfmoord of een gedwongen abortus.
VerstotingHet negeren, buitensluiten, ‘dood’ zwijgen of -verklaren van iemand. Er mag dan geen contact meer zijn tussen de verstotene en de familie.
EermoordEermoord is moord uit naam van de familie-eer (dit wordt ook wel ‘eerwraak’ genoemd). Een getrouwde vrouw die is vreemdgegaan, kan bijvoorbeeld gevaar lopen.